Runtvoorthoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Ranst
Deelgemeente Oelegem
Straat Rundvoortstraat
Locatie Rundvoortstraat 105, Ranst (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Ranst (actualisaties: 22-08-2007 - 27-08-2007).
  • Adrescontrole Ranst (adrescontroles: 11-10-2007 - 11-10-2007).
  • Inventarisatie Ranst (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Runcvoorthoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Runtvoorthoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Runcvoorthoeve: schuur
gelegen te Rundvoortstraat 105 (Ranst)

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1981.

Beschrijving

Hoeve, eertijds omgracht, met losstaande bestanddelen, gelegen op een met gras begroeid en omheind domein; omringend weiland. Recente woning (nok parallel aan de straat) van 1976-77 ter vervanging van woonstalhuis; minder belangrijke stal (nok loodrecht op de straat) uit de 19de eeuw, verbouwd in 1976-77 aan westzijde.

Een merkwaardige, in 1976-77 gerestaureerde langsschuur (nok parallel aan de straat) aan zuidzijde, uit de 18de eeuw met mogelijke kern uit 17de eeuw, in de eerste helft van de 20ste eeuw werd het vakwerk grotendeels vervangen door bakstenen muren.

Voor het eerst vermeld in 1602. Eigendom van Constant van Halmale in 1632 en van Ignatius de Villegas in 1704. Verder in handen van de Robiano (1770), de Man d'hobruge (1838), de la Forest-de Buisseret (1867), van de Werve (1874), de la Boussière Thieunne (1924) en zo meer. In 1975 samen met meer dan 15 hectare aangrenzende gronden aangekocht door de N.V. "Rentfort".

Witgeschilderd rechthoekig woonhuis en stalling van één bouwlaag onder zadeldak (leien). Rechthoekige langsschuur onder schilddak (riet), met gebint vermoedelijk uit de 17de eeuw. Verankerd en witgeschilderd bakstenen gebouw op gepikte plint. Oorspronkelijk in vakwerkbouw waarvan overblijfsel in oostgevel. Uitgespaarde zuidoostelijke hoek, gedeeltelijk met verticale houten beschieting. Getoogde en rechthoekige muuropeningen.

  • VAN DER AVERT W., Van Rijksgrens tot knelpunt!! De Runtvoort in Oelegem, in Jaarboek 1980, Heemkundige kring "De Brakken" Oelegem v.z.w., 18-25.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N2 (Ho-Ra), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rundvoortstraat

Rundvoortstraat (Ranst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.