erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Pieter

bouwkundig element
ID: 13996   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13996

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vrijstaande neogotische kerk gelegen in het verlengde van de Markt en omgeven door recent ontruimd, grotendeels ommuurd kerkhof; bomenrij aan de Kerkstraat. Gebouwd van 1861 tot circa 1865 naar ontwerp van architect Eugeen Gife na afbraak van de vroegere kerk. Herstellingswerken in 1921 en volgende onder leiding van architect Jan Sel.

Georiënteerde kruisbasiliek met driebeukig schip van zes traveeën, koor met twee rechte traveeën en vijfzijdige sluiting en transeptarmen van twee traveeën; in de kooroksels sacristie ten zuiden en berging ten noorden; ingebouwde westtoren met flankerende zijportalen respectievelijk bergplaats en trapkast. Voornamelijk baksteenbouw met sober gebruik van natuursteen voor sokkel, kordons, omlijstingen, dorpels en dekstenen; leien zadeldaken. Voorgevel gedomineerd door vijfledige toren onder ingesnoerde naaldspits en zijportalen met voor- en zijpuntgevel met klimmende boogfries; drie spitsboogportalen omgeven door colonnetten en geprofileerde archivolt en voorzien van opengewerkt boogveld; spitsboogramen, galmgaten en rozetten in geprofileerde zandstenen omlijsting, met verschillend maaswerk. Alle gevels geritmeerd door versneden steunberen. Schip en koor met spitsboogramen in eenvoudige bakstenen omlijsting en opengewerkt met verschillend maaswerk; beëindiging met omlopende rij steigergaten.

Interieur: bepleisterd en witgeschilderd; enkel achter de zijaltaren bleef de oorspronkelijke polychromie bewaard; spitse scheibogenarcades op bundelpijlers met gepolychromeerd Korintisch kapiteel (plaaster) en samengestelde sokkel van arduin; overwelving met kruisribgewelven op schalken met zelfde kapiteel boven hoog oprijzende schacht.

Mobilair. Drieluik met aanbidding van de drie Wijzen (16de eeuw); andere schilderijen van de Vlaamse School (1§de, 17de, 19de eeuw); Jezus overhandigt Petrus de sleutels, door Jan Swerts (1841). Geschilderd houten kruis (16de eeuw); gepolychromeerde houten heiligenbeelden, door F. De Vriendt en J. Willems (vierde kwart van de 19de eeuw).

Meubilair: barok koorgestoelte (17de eeuw); barokke preekstoel met voorstelling van Heilige Petrus (XVII); voorts neogotische altaren naar ontwerp van L. Baeckelmans, 1871, uitgevoerd door De Vriendt; communiebank (eerste kwart van de 20ste eeuw); doksaal; orgel en orgelkast van 1879 door J. Vergaert.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Rumst, Sint-Pieter, dossiers 2, 5, 8.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1818-1890. Provinciaal Bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke Bouwkunst, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1980-81, p. 216-236.
  • FAUCONNIER A. & ROOSE P., Het historisch orgel in Vlaanderen, dl. III a, Antwerpen, arr. Antwerpen, Brussel 1983, p. 617-622.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Pieter [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/13996 (Geraadpleegd op 29-01-2020)