erfgoedobject

Steenbakkerij Gebroeders Cuykens

bouwkundig element
ID
14009
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14009
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Steenbakkerij met oventerrein gelegen tussen Rupel en Nieuwstraat, droogloodsen, voorbereidingskamer en kleiputten tussen Nieuwstraat en 's Herenbaan.

Aan de straatzijde staat een met zadeldak afgedekte houten loods geflankeerd door droogloodsen en aansluitend bij twee nog in werking zijnde batterijen klampovens; tegen de Rupel aan liggen enkele deels opengebroken klampovens die heden dienst doen als opslagplaats.

De huidige ovens met aanpalende loodsen bestonden met zekerheid in 1896, zie de zeer duidelijke aanduiding op het kadasterplan; wellicht bestonden ze toen reeds enige tijd gezien de vraag om regularisatie van de bestaande toestand in dat jaar.

De droogloodsen gelegen ten noorden van de straat zijn over de steenweg heen met het oventerrein en meer naar het noorden toe met de machinekamer door middel van een smalspoor verbonden.

Tot circa 1965 gebeurde het vormen nog volledig met de hand; in 1966 werd een machinale handvorminstallatie met vormbakpersen in werking gesteld. Het drogen gebeurt nog steeds in open lucht (droogloodsen). De kleigroeven sluiten onmiddellijk bij de voorbereidingskamer aan. Het bedrijf werd in 1983 stilgelegd.

  • Provinciaal Archief Antwerpen VI. Rumst. 1861-1921. dossier 12.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1985


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbakkerij Gebroeders Cuykens [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14009 (Geraadpleegd op 17-05-2021)