Grote Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Reutse hoeve; Rentse hoeve
Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Bellevuedreef
Locatie Bellevuedreef 40, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Grote Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Domein Hof Te Schilde

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Hof ten Broecke

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het derde kwart van de 18de eeuw en onder meer verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw. Gelegen binnen omhaagd domein, gekasseid erf met waterput. Rechthoekig woonstalhuis, heden verbouwd tot woning (nok loodrecht op de straat), en parallel gelegen rechthoekige langsschuur (nok loodrecht op de straat) aan noordzijde.

Afhankelijk van het "Hof ten Broeke". Pachters gekend vanaf de 16de eeuw. Was onder meer in bezit van de familie van de Werve, van Varick (eind 17de eeuw), Willem De Raedt (1715), Joanna de Pret (1746), familie van de Wervel.

Woonstalhuis met noord- en zuidgevels van negen traveeën en één bouwlaag onder overkragend zadeldak (riet), jaartal 1754 zie gevelsteen bij oostgevel. Baksteenbouw op gecementeerde plint, met verhoogd stalgedeelte zie bouwnaden in noord- en westgevels. Rechthoekige vernieuwde en toegevoegde vensters met arduinen dorpels en strekse boog, enkele vernieuwde bolkozijnen van natuursteen met hoekblokken bij noordgevel. Rechthoekige grotendeels nieuwe deuren bij noordgevel, in bepleisterde omlijsting met getralied rechthoekig bovenlicht.

Monumentale rechthoekige verankerde bakstenen langsschuur van vijf traveeën onder overkragend zadeldak (riet) met bewaard gebint. Rechthoekige venstertjes, aantal vernieuwd, met houten lateien; rechthoekige poorten met houten lateien. Zijgevels met muurvlechtingen en asemgaten in top.

  • BOUSSE A., Geschiedenis van Schilde, Schilde, s.d. [1983], 537-539.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

Onderzoek van de heemkundige kring Scilla uit Schilde heeft uitgewezen dat er naamsverwarring is ontstaan bij 2 hoeven die vlak bij elkaar staan aan de huidige Bellevuedreef te Schilde.

De Grote Hoeve op nummer 40 is de Reutse hoeve (of Rentse hoeve), ook wel de Hoeve van het Valveken genoemd. Tot 1750 was deze hoeve in het bezit van de Fondatio Cappello uit Antwerpen, samen met nog heel wat gronden en huizen (domein Puttenhof). Johanna De Pret (ook verwant aan de familie van de Werve) kocht deze grote hoeve van 45 bunders omdat deze gronden pal op het tracé lagen van de verder door te trekken Bellevuedreef naar de pas aangelegde steenweg Turnhoutsebaan. Het jaartal 1754 in de gevel is het jaar van de vergroting van deze dubbelhoeve die in gebruik is gebleven tot 1953.

Dalle, Xavier & Oorts, François (16-01-2017 )

Relaties

maakt deel uit van Bellevuedreef

Bellevuedreef (Schilde)

maakt deel uit van Domein Hof ten Broecke

De Pont zonder nummer, 45, Bellevuedreef zonder nummer, Schilde (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.