Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Lindenstraat
Locatie Lindenstraat 54, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Langgestrekte hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Langgestrekte hoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-11-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve (nok parallel aan de straat) uit de 17de of de 18de eeuw; omhaagd domein met boomgaard aan westzijde. Rechthoekig gebouw met noordelijke voorgevel van negen traveeën - heden acht traveeën - (laatste stallingtravee kort voor 1980 gesloopt) en één bouwlaag onder oorspronkelijk schilddak (Vlaamse pannen). Door sloping travee herleid tot afgewolfd dak.

Deels verankerd en grotendeels gekalkt bakstenen gebouw op gepikte plint. Versteende vakwerkbouw zie muurplaat en bewaarde stijlen en regels bij oostelijk stalling- en schuurgedeelte. Rechthoekige beluikte vensters met houten beschilderde dorpels. Eerste twee traveeën woonhuis met sporen van gedichte kruiskozijnen (?) namelijk tweeledige strekse boog met hoek- en sluitstenen, en stroomlaag. Rondboogdeur met imposten en sluitsteen van baksteen, onder rond bovenlicht.

Stalling- en schuurgedeelte met rechthoekig zolderluik, deuren en poort met houten lateien. Zuidelijke achtergevel met enkele kleine rechthoekige venstertjes en deuren met houten dorpels. Aan oostgevel twee aangebouwde toiletten onder aanleunende lessenaarsdaken (Vlaamse pannen).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

Achter het gebouw ligt nog een deel van het erf, van de straat gescheiden door een beukenhaag. In deze tuin bevindt zich een waterput met wip. Rechts van de langgestrekte hoeve was vóór het moment van bescherming (1982) een boomgaard gelegen, die echter verkaveld werd.

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000594, Hoeve met omgeving (BRENDERS F., 1982).

Daemen, Caroline (10-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lindenstraat

Lindenstraat (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.