Brouwerij Drie Lindekens

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Herberg Sint-Guibertus
Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente Schilde
Straat Turnhoutsebaan
Locatie Turnhoutsebaan 141, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Brouwerij Drie Lindekens

Deze bescherming is geldig sinds 20-11-1981.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Drie Lindekens

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige brouwerij zogenaamd Drie Lindekens, of herberg Sint-Guibertus. Heden ingericht als koffiehuis. Gebouwen opgetrokken rondom een klein, deels geplaveid erf en begrensd door Turnhoutsebaan en Rijsblokstraat.

Rechthoekig brouwershuis (nok parallel aan de straat) uit het tweede kwart van de 18de eeuw (?) tegen Turnhoutsebaan; rechthoekige maalderij (nok loodrecht op de straat) uit het tweede kwart van de 20ste eeuw aan noordzijde; flankerende rechthoekige stalling (nok parallel aan de straat) uit de 19de eeuw (?) aan westgevel en rechthoekig gebouwtje (nok loodrecht op de straat) waarin hopkamer, magazijn en overwelfde kelder met kern uit de 18de eeuw (?) aan noordgevel; rechthoekige stalling (nok loodrecht op de straat) uit de 19de eeuw (?) aan westzijde. Aan noordzijde erf houten schuur en bergplaats onder zadeldaken (mechanische pannen) uit de 20ste eeuw.

Herberg met brouwerij uit het tweede kwart van de 18de eeuw (?). In 1928 verbouwd tot maalderij met behoud van enkele gedeelten van de oude brouwerij. Bergplaats en aangebouwde garage van 1962. Interieur van brouwershuis gewijzigd in loop van de 20ste eeuw. Hersteld en ingericht tot koffiehuis naar ontwerp van W. Goovaerts tussen april 1984 en november 1984 (openbare aanbesteding op 22 augustus 1983 en voorlopige aanvaarding van de werken op 12 november 1984).

Brouwershuis met zuidelijke voorgevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (leien) met houten steekboogvormige dakvensters. Bepleisterd en beschilderd bakstenen gebouw met onderkelderde noordzijde. Rechthoekige beluikte vensters in vlakke omlijsting van arduin; kruisramen met kleinhouten. Rechthoekige deur met bovenlicht in vlakke omlijsting van arduin met imposten, onder geprofileerde kroonlijst op consoles; steektrap.

Noordgevel: beluikte rechthoekige vensters met arduinen dorpels en rechthoekige deuren met arduinen lateien. Aan westgevel flankerende garage onder plat dak, van 1962 en recent verbouwd.

Brouwerij- en maalderijgebouwen aan noordzijde met ten oosten maalderijgebouw van circa 1935, aan noordzijde flankerend gebouwtje waarin hopkamer, magazijn en overwelfde kelder. Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen), aanleunend westelijk aanbouwsel onder lessenaarsdak. Rechthoekige muuropeningen met houten dorpels westelijk aanbouwsel van de maalderij namelijk stalling van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde baksteenbouw; rechthoekige venstertjes, poorten met houten lateien. Inmiddels hersteld en dak voorzien van mechanische pannen.

Afzonderlijke stalling aan westzijde (nok loodrecht op de straat). Verankerde baksteenbouw van één bouwlaag onder zadeldak (Vlaamse pannen). Noordelijke zijgevel met horizontaal beplankte top. Halfronde venstertjes, rondboogdeur en rechthoekige poorten. Inmiddels gesloopt.

  • GOOVAERTS W., Restauratiedossier, (1982).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Turnhoutsebaan

Turnhoutsebaan (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.