Schranshoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kloosterhoeve, 't Nieuwhof, 't Oudhof, De Schrans
Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente 's Gravenwezel
Straat Moerstraat
Locatie Moerstraat 26, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Schranshoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Schranshoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

is beschermd als monument Schranshoeve: boerenwoning en stal

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

Beschrijving

Oorspronkelijk woonstalhuis (nok parallel aan de straat) binnen omheind terrein met aantal 20ste-eeuwse bijgebouwen aan zuid- en oostzijde.

Reeds vermeld in 1689. Eertijds bestaande uit twee hoeven met gemeenschappelijke schuur, waarvan een gesloopt werd circa 1937. De omgrachting werd gedicht vanaf 1927. Inmiddels hersteld en ingericht tot woning naar ontwerp van P. Van der Perre en C. Verhaegen. Openbare aanbesteding op 27 april 1981 en werken gestart op 23 februari 1982.

Rechthoekig gebouw met noordelijke voorgevel van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen; oorspronkelijk afgewolfd zie bouwnaad westgevel), uit de tweede helft van de 18de eeuw (?). Verankerde baksteenbouw. Onderkelderde noordwestelijke en zuidwestelijke zijden woonhuis met kelderopeningen bij noord- en westgevels met dorpels van natuursteen en hoekblokken.

Woonhuis verder voorzien van getraliede en beluikte kruis- en kloosterkozijnen van natuursteen, strekse ontlastingsbogen. Kruiskozijnen met doorgetrokken middenstijl namelijk sluitsteenvormend tussen de tweeledige ontlastingsboog. Rechthoekige deur met natuurstenen latei en strekse ontlastingsboog. Westgevel voorzien van rechthoekige zolderluiken met negblokken en dorpels van natuursteen.

Stalgedeelte van vier traveeën met rechthoekige stalvensters met houten lateien; rechthoekige deur met natuurstenen latei en strekse ontlastingsboog, waarboven rechthoekig zolderluik onder zadeldak. Centrale rechthoekige poort met hoekblokken en sluitsteen.

  • GHYS F., De schans, in De Drie Rozen, jaargang XI, nr. 2, april 1977, 35-38; jaargang XI, nr. 3, juli 1977, 63-77; jaargang XI, nr. 4, oktober 1977, 88-90.
  • GHYS F., Zo was het vroeger..., in De Drie Rozen, jaargang II, nr. 4, oktober 1968, 95-97.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Moerstraat

Moerstraat (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.