erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
14202
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14202
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met landbouwgebied oorspronkelijk aan zuidzijde, heden grotendeels verkaveld tot villagronden. Woonstalhuis (nok parallel aan de straat) uit het tweede tot derde kwart van de 20ste eeuw; langsschuur (nok parallel aan de straat) uit het tweede tot derde kwart van de 19de eeuw en parallel gelegen wagenhuis uit het derde kwart van de 19de eeuw aan westzijde.

In de 18de eeuw eigendom van de Antwerpse jezuïeten en toen bestaande uit vier afzonderlijke gebouwen, vermoedelijk in vakwerkbouw. In 1841 herbouwd. Stal en schuur verlengd in 1855 en oprichting van wagenhuis met hooizolder. Woonstalhuis vernield door V 1-bom in 1944 en later herbouwd.

Eenvoudig rechthoekig woonstalhuis van één en twee (achtergevel woonhuis) bouwlagen onder deels mank zadeldak (mechanische pannen). Grotendeels gekalkte en verankerde baksteenbouw; rechthoekige muuropeningen.

Verankerde bakstenen langsschuur van zes traveeën onder afgewolfd dak (riet). Muurvlechtingen bij zijgevels. Rechthoekige muuropeningen met houten lateien, uilengaten.

Bakstenen wagenhuis onder afgewolfd dak (riet). Getoogde poortopening, oculi en vernieuwde rechthoekige vensters met houten lateien. Wagenhuis en langsschuur met elkaar verbonden; aan zuid- en westzijden wagenhuis half open aanbouwsel onder lessenaars- en zadeldak (golfplaten), uit het derde kwart van de 20ste eeuw.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14202 (Geraadpleegd op 16-06-2021)