erfgoedobject

Lassonhof

bouwkundig element
ID
14204
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14204

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Lassonhof
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Rechthoekig landhuis ingeplant binnen nagenoeg rechthoekig omgracht domein met vijvervorming in zuidoostelijke hoek en landschapstuin aan noordzijde. Bereikbaar via dubbele brug met poorten uit de 17de eeuw (?) namelijk eerste brug over noordelijke beek en volgende over omwalling.

Aan zuidzijde domein, dicht bij de poorten, vierkant hoofdgebouw (nok loodrecht op de straat) met kern uit de 17de eeuw en verbouwingen uit de 19de en de 20ste eeuw. Aan zuidoostzijde rechthoekige conciërgewoning (nok parallel aan de straat) uit de 19de eeuw (?) tegen de omwalling. Voormalig koetshuis aan noordwestzijde (nok loodrecht op de straat) uit de 19de eeuw (?).

Aanvankelijk zogenaamd "Huis van Stabroeck" daarna "Het Hof" en ten slotte in 1735 "Lassonhof" genaamd. Een eerste gebouw werd vermoedelijk in midden 14de eeuw opgetrokken door Corstiaen van Horwinen. Volgende eigenaars waren Godevaart van der Delft, Jan van Ranst, Gilles de Schermere, ridder Paulus van Dale (midden 16de eeuw), Jan de Ram (begin 17de eeuw) waarvan het wapenschild in de vijver werd gevonden en in de buitenmuur van de poort werd geplaatst, Franciscus Ignatius Lasson, Cocquiel die midden 19de eeuw het hof verbouwde, familie Joostens en ten slotte Edouard van de Poel die het in 1943 kocht en nogmaals verbouwde in 1950. Voor 1950 bestond het uit twee in hoogte verschillende vleugels. De oudste en tevens laagste oostvleugel bestond uit één bouwlaag met oostelijke voorgevel waarin de nog bestaande deur. In deze vleugel bevinden zich originele houten zolderingen met moer- en kinderbalken waaronder een 1611 gedateerde balksleutel. Te oordelen naar de oorspronkelijke zolderingen en schouwen zou het 17de-eeuwse hof van plaisantie L-vormig geweest zijn. In de 19de eeuw kreeg het waarschijnlijk een vierkante plattegrond met twee in hoogte verschillende vleugels en bepleisterde gevels. In 1950 ontpleisterd, laag gedeelte opgetrokken en de hoge vleugel verlaagd alsook alle vensters vernieuwd.

Eerste bakstenen toegangspoort vlak afgedekt en bekroond met overhoeks geplaatste bakstenen pinakels. Korfboogvormige doorgang in omlijsting van zandsteen met negblokken, omlopend torusprofiel op laatgotische sokkeltjes. Boven poort wapenschild van Jan de Ram. Tweede, iets kleinere, gecementeerde en vlak afgedekte poort voorzien van rondboogvormige poortopening met negblokken van zandsteen.

Sterk verbouwd landhuis met souterrain, twee bouwlagen onder recent schilddak (leien) met rechthoekig dakvensters onder schilddak; jaartal 1611 aangegeven door middel van nieuwe muurankers op de oostgevel. Baksteenbouw met vlakke banden en hoekblokken van zandsteen. Gedrukt rondboogvormig kelderluik bij de oostgevel. Nieuwe beluikte rechthoekige vensters op lekdrempels en een rondboogvenster bij de noordgevel. Ten oosten rondboogdeur in renaissance-omlijsting van natuursteen uit de 17de eeuw bestaande uit pilasters met verdiepte schacht op neuten met diamantkoppen, imposten, geprofileerde rondboog met sluitsteen, hoofdgestel, driezijdig fronton op klossen met guttae. 19de-eeuwse vleugeldeur met beglazing, metalen roedeverdeling en sierlijke waaier.

Rechthoekige conciërgewoning.doorgaans kapel genoemd omwille van de spitsboogvensters in de zuidgevel.thans bergruimte. Verankerde en beschilderde baksteenbouw op gepikte plint, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Spitsboogvensters en recent ingebrachte rechthoekige muuropeningen. Recent aanbouwsel ten noorden. Tegen westgevel schandpaal van de gemeente Lillo.

Ten slotte bakstenen koetshuis op gecementeerde en gepikte plint, onder half schild- en half zadeldak (Vlaamse pannen). Oorspronkelijk zes steekboogvormige poorten die op één na werden gedicht. Twee nieuwe steekboogvormige deuren; nieuwe (?) waterpomp tegen de oostgevel.

  • WILSENS S., Kastelen in Antwerpen, Hasselt, 1972, p. 78-79.

Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: Wylleman, Linda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lassonhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14204 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.