erfgoedobject

Negen stadswoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID: 1421   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1421

Juridische gevolgen

Beschrijving

Rond 1895 werd deze groepsbebouwing van negen enkelhuizen opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl.

Historiek

Dit ensemble van negen woningen dateert van omstreeks 1895.

Tot de factoren, die de stedenbouwkundige ontwikkeling van Mechelen extra muros sterk hebben beïnvloed, behoren ook de talrijke waterbouwkundige werken zoals onder meer de aanleg van de afleidings-Dijle. De overstromingen van deze rivier, die bij iedere hoge waterstand, bij storm en overvloedige regens, de benedenstad gedeeltelijk onder water zetten, baarden de overheid steeds grotere zorgen. Onder impuls van burgemeester Frans Broers werd tussen 1890 en 1907 een afleidingskanaal gegraven, beginnend op Nekkerspoel achter Zandpoortvest/Raghenoplein en eindigend achter de Guido Gezellelaan, daar waar de Dijle de stad verlaat. Aan beide aftakkingen werd een sluis gebouwd. Tussen Nekkerspoelpoort en Katelijnepoort sloot de afleiding aan op de bestaande stadsgrachten, die werden verbreed en verdiept. Terzelder tijd werd de Zandpoortvest gedempt. Een litteken in het stadsweefsel, dat nog naar deze ingreep verwijst, is de vrij homogene lintbebouwing van omstreeks 1895-1900 aan de Frans Hals- en Keldermansvest.

Deze huizenrij in de Frans Halsvest is bovendien representatief voor de toenmalige opvattingen omtrent bouwen: door het aaneenrijgen van een aantal relatief kleine huizen tot een homogeen geheel, werd aan bepaalde straatwanden een monumentale uitstraling gegeven. Men had begrepen dat het bouwen in groepsverband de kosten aanzienlijk drukte zodat ook voor de minder begoede burger een huis met 'een zekere allure' nu binnen de prijzen viel. De voorkeur voor de neo-Vlaamserenaissance-stijl, die zowel in het Vlaamse als het Waalse landsgedeelte als nationale stijl werd aangevoeld, paste bij de vaderlandslievende ingesteldheid.

Beschrijving

Het betreft een groepsbebouwing van negen enkelhuizen, elk twee traveeën en twee bouwlagen tellend onder een zadeldak met dakvenster. De nokken van de daken staan parallel ten opzichte van de straat.

De woningen zijn opgetrokken in neo-Vlaamserenaissance-stijl. De levendig uitgewerkte, telkens verschillende lijstgevels van bak- en natuursteen zijn versierd met mozaïeken en sierankers, boogfriezen en kordons, nissen en Brugse traveeën. De muuropeningen zijn gevarieerd.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mechelen, schetsen, 1896/5.
  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002091, Frans Halsvest 70-78 (S.N., 1997).

Bron     : -
Auteurs : Agentschap Onroerend Erfgoed
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Negen stadswoningen in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1421 (Geraadpleegd op 21-05-2019)