Teksten van Schoolgebouw

Schoolgebouw ()

Dit schoolgebouw in neorenaissancestijl werd opgericht in 1878. Het gebouwtje behoort tot de eerste reeks lagere scholen die als gevolg van de wet van 1842 werden opgericht.

Historiek

De typische dorpsscholen zoals deze in Wommelgem, dateren uit de tweede helft van de 19de of begin 20ste euw. Het onderwijs was tijdens het Ancien Régime in handen van particulieren. Dikwijls was de koster tevens onderwijzer. Bij de wet van 23 september 1842 werd bepaald dat elke gemeente een lagere school moest hebben. Tot de wet van 6 juni 1879 mochten echter bestaande scholen door de gemeente aangenomen worden. Bij de wet van 14 augustus 1873 werd een krediet van 20 miljoen voorzien voor de bouw en de meubilering van lagere scholen.

Deze schoolgebouwen waren qua ligging, uitzicht, grootte, inrichting en meubilair onderworpen aan bepaalde richtlijnen. Ze werden meestal opgetrokken naar ontwerp van de provinciale architecten. Het zijn meestal bakstenen gebouwen van één of twee bouwlagen in een sobere neostijl.

Het schoolgebouwtje van Wommelgem behoort, gelet op de datering, tot de eerste reeks lagere scholen die als gevolg van de wet van 1842 werden opgericht.

Op het moment van de bescherming deed het gebouw dienst als museum.

Beschrijving

Het betreft een bakstenen schoolgebouw van elf traveeën en één bouwlaag onder een leien zadeldak op een hardstenen plint. De straatgevel heeft een verhoogde middenpartij met puntgevel, markerende lisenen met aflijnende rondboogfries en sierankers. De rond- en segmentboogvensters zijn gevat in een geprofileerde natuurstenen omlijsting met halfzuiltjes. Ter hoogte van de middendorpels bevindt zich een doorlopend kordon. Onder deze kordon zijn de ramen voorzien van een als een halfzuil uitgewerkt middenmoneel.

Het interieur is ingedeeld in drie lokalen van elkaar gescheiden door een gang van voor- tot achtergevel. De lokale zijn sober van uitvoering. Ze worden enkel gemarkeerd door een uitgewerkte schouwnis.


Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002303, Dasstraat 25: voormalige gemeenteschool
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Steyaert, Rita: Schoolgebouw [online], https://id.erfgoed.net/teksten/165101 (geraadpleegd op )


Schoolgebouw ()

Schoolgebouw van 1878, heden ingericht als museum. Baksteenbouw van elf traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak op een hardstenen plint. Lijstgevel met middenpartij verhoogd met puntgevel, markerende lisenen en aflijnende rondboogfries, sierankers. Rond- en segmentboogvensters in geprofileerde natuurstenen omlijsting met halfzuiltjes, doorlopend kordon ter hoogte van de middendorpels.


Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs:  Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Steyaert, Rita: Schoolgebouw [online], https://id.erfgoed.net/teksten/14295 (geraadpleegd op )