erfgoedobject

Hotel Wenduine en Hotel Westende

bouwkundig element
ID: 14312   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14312

Juridische gevolgen

Beschrijving

De Hotels Wenduine en Westende werden in 1922 gebouwd in eclectische stijl.

Historiek

Westende en Wenduyne zijn de enige, nog intact bewaarde veerhuizen aan de Vaart. Alle andere, zoals De Duikelaar en Zomerlust, werden afgebroken of onherkenbaar verbouwd. Ze werden door de gebroeders Roofthooft, schippers-vervoerders afkomstig van Merksem, opgericht rond 1922. Zij waren de bouwheren, eerste eigenaars en uitbaters van de café-hotels.

Op 20 juli 1935 werd Westende openbaar verkocht door meester Willem Janssens aan Cyrillus Henricus Van de Velde, gehuwd met Helena Raicich. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw hersteld en vergroot. Rond 1957 namen de kinderen Van de Velde (Francois Van de Velde, gehuwd met Antonia Peers en Maria Van de Velde, gehuwd met Gaston Haven) vermoedelijk de uitbating over. Cyrillus Van de Velde bleef echter eigenaar tot aan zijn dood in 1979. Op 3december 1981 werden het gebouw en tuin door de gemeente aangekocht van de "erven Van de Velde Cyrillus".

Wanneer op 26 maart 1982 de definitieve goedkeuring werd gehecht aan het bijzonder plan van aanleg ‘Heikant’ houdende en bestemmings- en onteigeningsplan tot oprichting van bejaardenflats, werd de onteigeningsprocedure voor Wenduyne ingezet. Op dat ogenblik was Wenduyne en de achterliggende camping eigendom van Pierre Schepens, automekanieker en Mariette Jacqueline Maria Michels, herbergierster. Zij hadden het eigendom op 13 oktober 1970 aangekocht van Angele Simonne Vanderhelst, gehuwd met Emile Van der Maelen, wonende te Schoten, Dennenlei 19. Angele Vanderhelst had het eigendom op 4 januari 1946 aangekocht van de familie Roofthooft. Uit de verkoopakte blijkt dat Schepens-Michels reeds in Wenduyne woonachtig waren. Verder staat er bij de voorwaarden het volgende vermeld : "Verder heeft deze verkoop plaats onder de voorwaarden volgens dewelke de maatschappij 'Domaines de Schotenhof' hare bouwgronden verkocht welke voorwaarden de koopster verklaart genoegzaam te kennen en waarvan haar een kopie werd overhandigd, zodat zij hieromtrent gene verdere beschrijving verlangt". In voormelde akte van aankoop van de Heer Glorieux wordt verwezen naar akte verleden voor notaris Myin te Antwerpen "den twintigsten juli negentienhonderd tweeëntwintig overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Antwerpen den vierentwintigste augustus daarna, deel 876 nummer 4" en voornamelijk naar de bepalingen voorkomende in artikel 6 van zelfde akte, welk artikel luidt als volgt: "il est pendant trente ans defendu a l'acquereur d'ouvrir dans proprietes des maisons de debauche, salles de danse, d'etablir des usines, fabriques ou etablissements qui peuvent nuire a l'exploitation de la societe "Domaines de Schotenhof". Il est expressement convenu qu'en cas d'inexecution de la part de l'acquereur des conditions contenues dans le present article, les vendeurs auront le droit d'annuler d'office la presente vente sans etre tenus a rembourses le prix de vente ou la partie qui aurait ete paye ou de payer une indemnite du chef de la construction". Vanaf 1 december werd Wenduyne als herberg en woonst verhuurd aan John Van de Vorde en Maria Jacobs. Op 24 maart 1983 kwam Wenduyne door onteigening voor openbaar nut in handen van de gemeente.

Beschrijving

De hotels Wenduyne en Westende zijn nagenoeg identiek maar in spiegelbeeld opgericht in een eclectische stijl die populair was in het begin van de 20ste eeuw.

Het zijn bakstenen gebouwen van drie bouwlagen en vijf traveeën onder een pannen schilddak, op een nagenoeg rechthoekig grondplan. De originele dakkapellen met zadeldakje en rondbogig houten geveleinde werden bij Wenduyne vervangen door langwerpige kapellen met plat dak. De gelijkvloerse verdieping is ingericht als drankgelegenheid en had een deels overdekt buitenterras in ijzer en glas. Bij Westende is de metalen draagstructuur nog grotendeels aanwezig, bij Wenduyne enkel aan de inkom. Het glas is bij allebei de veerhuizen verdwenen.

In de voorgevel bevindt zich een vooruitspringend gedeelte met overhoekse, gemetste dakkapellen. De muuropeningen zijn divers van vorm: rechthoekig rondboogvormig, ovaal... Het originele schrijnwerk is nog aanwezig, maar het gekleurde glas is op vele plaatsen beschadigd of vervangen. De gevels zijn onder andere voorzien van sierpleisterwerk, speklagen, bolornamenten en versierde houten corniches.

De interieurdecoratie bestaat uit moulures, rozassen en eenvoudige schoorsteenmantels.


Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DA002161, Geografisch pakket Schoten
Auteurs :  Malliet, An
Datum  : 2014


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hotel Wenduine en Hotel Westende [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14312 (Geraadpleegd op 19-08-2019)