Herenhoeve De List

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schoten
Deelgemeente Schoten
Straat Peerdsbosbaan, Listdreef, Paul Gilsonlaan
Locatie Peerdsbosbaan 29, Listdreef 2, Paul Gilsonlaan 1, Schoten (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schoten (actualisaties: 16-08-2007 - 24-08-2007).
  • Adrescontrole Schoten (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Schoten (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhoeve De List

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Herenhoeve De List
gelegen te Peerdsbosbaan 29 (Schoten)

Deze bescherming is geldig sinds 13-09-1978.

Beschrijving

Hoeve op bebost domein met rododendrons, door de aanleg van de E19 middendoor gesneden.

De List, samengesteld uit twee afzonderlijke lenen, die pas in 1797 in een hand werden verenigd, werd reeds vermeld in de middeleeuwen. Einde 16de eeuw is er sprake van een hoeve, tussen 1646 en 1687 door Nicolaas Wynants omgebouwd tot speelhof en in de tweede helft van de 19de eeuw door de familie Van Havre gesloopt; deze laat in 1897 een nieuw kasteel optrekken dat op zijn beurt na de Tweede Wereldoorlog wordt afgebroken; alleen de herenhoeve ten noorden en de pachthoeve en boswachterswoning ten zuiden van de snelweg bleven bewaard.

Herenhoeve, oorspronkelijk een 18de-eeuws jachtpaviljoen, bestaande uit twee haakse vleugels, respectievelijk van één en twee bouwlagen; bij de verbouwing circa 1842 (zie datering in de westgevel) werd aan de noordzijde, parallel met het oude oostgedeelte, een nieuwe vleugel toegevoegd, neogotische ornamenten aangebracht en de westvleugel omgebouwd tot stallingen; de huidige eigenaar heeft laatstgenoemde opnieuw ingericht als woonruimte.

Oostvleugel van vijf traveeën en één bouwlaag uit de 18de eeuw en westvleugel van twee en drie traveeën en twee bouwlagen, beide uit de 18de-19de eeuw, onder overkragend leien schilddak op modillons of consoles; rechthoekige dakvensters met driehoekig fronton. Bakstenen lijstgevels op natuurstenen plint.

Westgevel gedateerd 1842 door middel van muurankers met wapenschild van E. Van Havre en schietgaten. Rechthoekige beluikte vensters in geprofileerde omlijsting van arduin met ontlastingsboog. Rondboogdeur in dito omlijsting met neuten, verdiepte pijlerschachten, lijstkapitelen, leeuwenkopsleutel en waterlijst. Aan west- en noordzijde diverse vernieuwde muuropeningen, portiek en erker.

Neogotisch 19de-eeuws aanbouwsel aan noordzijde van twee traveeën en één bouwlaag onder leien zadeldak; bakstenen lijst-, tuit- en trapgevel, laatstgenoemde met sterk versierde zandstenen erker.

Nabij de vijver, bewaarde ijskelder.

Pachthoeve (Paul Gilsonlaan) bestaande uit verschillende rechthoekige bakstenen gebouwen onder overkragend zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan E19); te dateren laatste kwart 19de-eerste kwart 20ste eeuw.

Voormalige boswachterswoning (Listdreef) in cottagestijl, laatste kwart 19de-eerste kwart 20ste eeuw. Vakwerkbouw met bakstenen vulling onder pannen zadeldak.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Schoten

Schoten (Schoten)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.