Woonstalhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Schilde
Deelgemeente 's Gravenwezel
Straat Wijnegemsteenweg
Locatie Wijnegemsteenweg 154, Schilde (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Schilde (actualisaties: 22-08-2007 - 22-08-2007).
  • Adrescontrole Schilde (adrescontroles: 26-10-2007 - 26-10-2007).
  • Inventarisatie Schilde (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Hoeve met bakhuis

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Woonstalhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Woonstalhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?) met bakhuis (nok loodrecht op de straat) uit het derde kwart van de 18de eeuw (?) aan noordzijde. Gelegen op een met gras begroeid, omheind domein; voormalige boomgaard vermoedelijk aan zuidzijde. In omgeving afgepaald weiland. Rechthoekig gebouw van heden zes traveeën en één bouwlaag onder aan noordgevel afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Mogelijk gedeeltelijk gesloopt aan zuidzijde zie huidige zuidgevel met zichtbaar gebint. Onderkelderde zuidzijde met rechthoekige kelderopening en steekboogvormig opkamervenstertje bij zesde travee van de westgevel. Getraliede rechthoekige vensters bij oostelijke voorgevel, getraliede bolkozijnen, steekboog- en ovaal venstertje bij de westgevel; in omlijsting van zandsteen met gewitte randen. Aantal beluikt, overige met bewaarde luikduimen. Steekboogdeuren bij oostgevel.

Stalgedeelte met oorspronkelijk korfboogpoorten, heden gedicht en bij oostgevel vervangen door rechthoekige deur met ijzeren latei. Westgevel voorzien van rechthoekig laadluik. Inmiddels hersteld en witgeschilderd, middenstijlen bolkozijnen verwijderd, houtwerk vernieuwd en laadluik verwijderd.

Verankerd bakstenen bakhuisje met afzonderlijk ovengedeelte, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Beluikte rechthoekige venstertjes in omlijsting van zandsteen met negblokken. Westelijke voorgevel met rondboogdeur en oculus in top. Inmiddels hersteld en geschilderd. Tevens voorzien van aanbouwsel onder lessenaarsdak bij zuidgevel.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Wylleman, Linda

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

De hoeve wordt langs de Wijnegemsteenweg van de weg gescheiden door een geschoren afsluitingshaag. Op de Ferrariskaart (1770-1778) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is de hoeve duidelijk herkenbaar op een omhaagd perceel.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
  • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.

Cox, Lise (27-02-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Wijnegemsteenweg

Wijnegemsteenweg (Schilde)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.