erfgoedobject

Woonstalhuis

bouwkundig element
ID
14390
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14390

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve met bakhuis
  Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 09-07-1980

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Woonstalhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Woonstalhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw (?) met bakhuis (nok loodrecht op de straat) uit het derde kwart van de 18de eeuw (?) aan noordzijde. Gelegen op een met gras begroeid, omheind domein; voormalige boomgaard vermoedelijk aan zuidzijde. In omgeving afgepaald weiland. Rechthoekig gebouw van heden zes traveeën en één bouwlaag onder aan noordgevel afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen).

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint. Mogelijk gedeeltelijk gesloopt aan zuidzijde zie huidige zuidgevel met zichtbaar gebint. Onderkelderde zuidzijde met rechthoekige kelderopening en steekboogvormig opkamervenstertje bij zesde travee van de westgevel. Getraliede rechthoekige vensters bij oostelijke voorgevel, getraliede bolkozijnen, steekboog- en ovaal venstertje bij de westgevel; in omlijsting van zandsteen met gewitte randen. Aantal beluikt, overige met bewaarde luikduimen. Steekboogdeuren bij oostgevel.

Stalgedeelte met oorspronkelijk korfboogpoorten, heden gedicht en bij oostgevel vervangen door rechthoekige deur met ijzeren latei. Westgevel voorzien van rechthoekig laadluik. Inmiddels hersteld en witgeschilderd, middenstijlen bolkozijnen verwijderd, houtwerk vernieuwd en laadluik verwijderd.

Verankerd bakstenen bakhuisje met afzonderlijk ovengedeelte, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Beluikte rechthoekige venstertjes in omlijsting van zandsteen met negblokken. Westelijke voorgevel met rondboogdeur en oculus in top. Inmiddels hersteld en geschilderd. Tevens voorzien van aanbouwsel onder lessenaarsdak bij zuidgevel.


Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Wylleman, Linda
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

De hoeve wordt langs de Wijnegemsteenweg van de weg gescheiden door een geschoren afsluitingshaag. Op de Ferrariskaart (1770-1778) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854) is de hoeve duidelijk herkenbaar op een omhaagd perceel.

 • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
 • Topografische kaart van België, Philippe Vandermaelen, uitgegeven in 1846-1854, schaal 1:20.000.
Auteurs : Cox, Lise
Datum: 27-02-2015

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Woonstalhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14390 (Geraadpleegd op 14-04-2021)