Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Wuustwezel
Deelgemeente Wuustwezel
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 100, Wuustwezel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Wuustwezel (actualisaties: 09-08-2007 - 09-08-2007).
  • Adrescontrole Wuustwezel (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wuustwezel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

Deze bescherming is geldig sinds 19-05-2005.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wuustwezel

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische kerk omgeven door beboomd kerkhof afgezet met ijzeren hek op laag bakstenen muurtje.

Historiek

De eerste kerk hier ter plaatse, aanvankelijk toegewijd aan de Heilige Lambertus en sedert de 15de eeuw aan Onze-Lieve-Vrouw, zou gebouwd zijn tussen 1225 en 1250; deze werd in loop van de 15de- 16de eeuw vervangen door een grotere kerk die op haar beurt in de 18de eeuw werd aangepast en in 1899-1900 vergroot en vrijwel volledig vernieuwd door architect Jules Bilmeyer; torenspits en westelijk deel van de kerk werden in 1940 vernield en in 1941-43 herbouwd.

Beschrijving

De plattegrond vertoont een georiënteerde kruisbasiliek met westtoren, een schip met zijbeuken van vier traveeën, twee transeptarmen met zijbeuken van drie traveeën en één koor met zijkoren van drie traveeën en driezijdige sluiting; kleine aanbouwsels in zuidelijke kooroksel en in de hoek gevormd door schip en noordelijke transeptarm. Opgetrokken uit baksteen met schaars gebruik van natuursteen voor kordons en speklagen; dakbedekking met leien. Vierkante westtoren van vier gemarkeerde geledingen en achtkantige ingesnoerde spits, geflankeerd door viermaal versneden steunberen en zuidelijke traptoren; bewaarde vroeg-gotische onderbouw zie jaartal 1221 in het gewelf -naar verluidt; in westgevel steekboogpoort waarboven spitsboogvenster; spitse galm- en steigergaten. Middenbeuk, transeptarmen en koor onder zadeldaken met kruisingstoren onder naaldspits; lagere zijbeuken en -koren onder lessenaarsdaken. Alle gevels per travee gemarkeerd door versneden steunberen; puntgevels van de transeptarmen met aandak op schouderstukken. Spitsboogvensters in geprofileerde bakstenen omlijsting gevuld met verschillend maaswerk. Blinde bovenpartij van de koorgevels aan de noordzijde versierd met gekoppelde rondboognissen (overblijfsel van de oude kerk), aan de zuidzijde met overhoekse baksteenfries.

Interieur

Spitsbogen op zuilen met achtzijdige sokkel en dito kapiteel. Overdekking door middel van spits houten tongewelf. Volgens een rapport van F. Donnet van 29 juni 1901 waren er toen nog overblijfselen van muurschilderingen met name rode onregelmatige vlekken met sporen van tekening (deel van hoofd, baard en zo meer) op vijf kolommen en wijdingskruisen versierd met leliebloemen, alles uit de 15de eeuw; deze schilderingen zijn sedertdien overschilderd.

Mobilair

Geschilderd middenstuk van retabel met voorstelling van Kruisafneming, 15de eeuw; voorts schilderijen uit de 17de, 18de eeuw en de 20ste eeuw. Houten Onze-Lieve-Vrouwebeeld uit de 17de eeuw; houten beelden van Sint-Franciscus Xaverius en Sint-Willibrordus uit de 18de eeuw: retabel van de Passie, circa 1900; retabel van Sint-Antonius van Padua en Onze-Lieve-Vrouw door de gebroeders Van Mierlo, respectievelijk 1903 en 1905; triomfkruis, mogelijk met 15de-eeuwse corpus en nieuw kruis met op de hoeken geschilderde symbolen van de evangelisten, gepolychromeerd hout. Koorgestoelte uit de 17de en 18de eeuw; kerkmeestersbank uit de 18de eeuw, preekstoel uit de 18de eeuw; biechtstoelen uit de 17de en de 18de eeuw; arduinen doopvont uit de 15de eeuw; grafstenen uit de 17de en de 18de eeuw en epitafen uit de 19de eeuw.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Wuustwezel, Onze-Lieve-Vrouw.
  • LEURS S., De kerk te Wuustwezel, in Wetenschappelijke Tijdingen, jaargang XVII, nummer 5, juni 1957, kol. 357-363.
  • Provincie Antwerpen. Bulletijn van het Comiteit van Briefwisselende Leden der Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen, 1900-04, Ve boek, p. 242-249.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Wuustwezel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.