Dorpsherberg

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam De Bijl
Provincie Antwerpen
Gemeente Wuustwezel
Deelgemeente Wuustwezel
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 103, Wuustwezel (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Wuustwezel (actualisaties: 09-08-2007 - 09-08-2007).
  • Adrescontrole Wuustwezel (adrescontroles: 12-10-2007 - 12-10-2007).
  • Inventarisatie Wuustwezel (geografische inventarisatie: 01-01-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpsherberg

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wuustwezel

Deze bescherming is geldig sinds 01-02-1993.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zogenaamd De Bijl (zie vroeger figuratief opschrift, opgetekend in 1977 en inmiddels overschilderd), voormalige dorpsherberg bestaande uit twee haakse vleugels, te dateren in het eerste kwart van de 19de eeuw (?). Voorhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat), aanleunend tegen vroeger gemeentehuis. Gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en ankers. Rechthoekige vensters met houten latei en lekdrempels van arduin. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting met bovenlicht.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Dorpsstraat

Dorpsstraat (Wuustwezel)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.