Hoeve Hooghuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Hogeweg
Locatie Hogeweg 253, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Hooghuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve Hooghuis: hooghuis
gelegen te Hogeweg 253 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 18-11-1991.

omvat de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve Hooghuis: schuur en verbindingsgebouw
gelegen te Hogeweg 253 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 18-11-1991.

is deel van de aanduiding als erfgoedlandschap Erfgoedlandschap Zennegat-Battenbroek

Deze aanduiding is geldig sinds 25-02-2011.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Zennegat - Battenbroek: fase 3

Deze bescherming is geldig sinds 02-06-1992.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vermoedelijk voormalig Spaans fort opklimmend tot het vierde kwart van de 16de eeuw, deel uitmakend van een reeks controle- en verdedigingsposten ten noorden van Mechelen. Heden L-vormig hoevecomplex bestaande uit een 16de-eeuws hooghuis, een dwarse langsschuur, mogelijk uit de 18de eeuw, en een vrij recent woonstalhuis als verbinding tussen beide; voormalig bakhuis aan noordzijde.

Hooghuis met vierkante toren van één en twee traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat) bestaande uit een gewelfde kelder, twee boven elkaar gelegen kamers en een zolder; verankerde bakstenen constructie met witstenen sokkel, dito hoekkettingen, druiplijst, raamomlijstingen en dekstenen op de trappen van de kopgevel; benedenverdieping met aangepast kruiskozijn, bovenverdieping met verlaagd boogvenster, zolder met rechthoekig venster en gedicht balkgat; zijgevels met gedichte kloosterkozijnen en steigergaten. Het oorspronkelijk aansluitend, breder volume (originele afbakening aan zuidoostzijde), werd wellicht in de 18de eeuw verbouwd en voorzien van nieuwe gevels onder steil pannen zadeldak (zie gedichte muuropeningen in de achtergevel van de toren ter hoogte van de zolder). Deels gecementeerde, verankerde gevels waaronder de traditionele bak- en zandsteenbouw zichtbaar is. Bewaarde binnenstructuren; gelijkvloerse verdieping van de toren met gotische open haard.

Tweebeukige 18de-eeuwse schuur met gedeeltelijk zichtbare beplankte zijpuntgevel.

  • ADMINISTRATIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTENZORG, Bestuur voor Monumenten en Landschappen, Provinciale Directie Antwerpen, beschermingsdossier.
  • STADSARCHIEF MECHELEN, Fonds Berlemont, Battel.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hogeweg

Hogeweg (Mechelen)

maakt deel uit van Zennegat - Battenbroek

Heffen, Mechelen, Walem (Mechelen), Rumst (Rumst), Heindonk (Willebroek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.