erfgoedobject

Landhuis

bouwkundig element
ID
14493
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14493

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Landhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Kasteel gebouwd ter plaatse van een 15de-eeuwse waterburcht die verschillende malen van eigenaar veranderde. Alleen de noordelijke traptoren met korfboogvormige muuropeningen en enkele moerbalken met versierde sloffen bleven bewaard. Het huidige kasteel zou ge(ver?)bouwd zijn in 1746 door een zekere Jan Walckiers. In 1841 kwam het aan de familie Montens die het volledig vernieuwde en restaureerde. Een luchtige tuin met vijvers en slotgracht werd omtrent dezelfde tijd aangelegd, mogelijk onder leiding van architect Fuchs. Het goed werd door de huidige eigenaars aangekocht in 1964; restauratiewerken werden uitgevoerd in 1969-73.

Kasteel op U-vormige plattegrond, respectievelijk zeven en zes traveeën en twee bouwlagen onder haaks zadeldak (leien) met segmentbogige dakkapellen in geprofileerde omlijsting met vleugelstukken en waterlijst. Flankerende polygonale torens onder tentdak.

Verkeerdelijk ontpleisterd bakstenen gebouw op dito plint gemarkeerd door pilasters, bepleisterde architraaf en fries, en houten kroonlijst. Achteruitwijkende middenpartij van de voorgevel met centraal risaliet en bekronend oeil-de-boeuf tussen voluten; de achtergevel eveneens met centraal risaliet, samen met de aanpalende traveeën onder driehoekig fronton. Rechthoekige vensters met boven- en onderdorpels van arduin, hoekblokken van zandsteen; in de risalieten, segmentboogdeur onder brede waterlijst op consoles en spiegelboogvenster op de bel-etage, beide in geprofileerde omlijsting en gescheiden door een versierd paneel.

Bakstenen dienstgebouwen en stallingen uit de tweede helft van de 19de eeuw; anderhalve bouwlaag onder zadel- en schilddaken (leien) met segment- en korfboogvormige muuropeningen.

Ten zuidoosten van de Kasteelweg, voormalige zogenaamd Engelse tuin, heden veld, met paviljoentje; de vroegere ijskelder is verdwenen.


Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: Plomteux, Greet
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het kasteel van Loenhout werd gebouwd door Joannes Josephus Walckiers, heer van Oostwinkel en één van de belangrijkste aandeelhouders van de Oostendse Compagnie, die de heerlijkheid Loenhout in 1734 had gekocht. Het ontwerp van het kasteel is van de hand van Jan Pieter van Baurscheit de Jonge, onder wiens leiding het kasteel tussen 1743-1747 ook werd opgetrokken.

  • BAUDOUIN F. 1994: Jan Peter van Baurscheit de jonge, architect, 1699-1768, Lira Elegans 4, 167-172.
Auteurs: Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Landhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14493 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.