Afspanning Sint-Christoffel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Au Caveau
Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Zandhoven
Straat Amelbergastraat
Locatie Amelbergastraat 1, Zandhoven (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zandhoven (actualisaties: 21-08-2007 - 21-08-2007).
  • Adrescontrole Zandhoven (adrescontroles: 29-10-2007 - 29-10-2007).
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning Sint-Christoffel

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Afspanning Sint-Christoffel

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Christoffel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskern Zandhoven

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1976.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Zandhoven

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Eind 18de eeuw zogenaamd Au Caveau, oude afspanning gelegen aan de kortste zijde van de oude Zandhovense dorpskern in driehoeksvorm.

Gerestaureerd dubbelhuis onder een mank zadeldak (mechanische pannen, nok parallel aan de straat) met ten westen een ommuurde binnenkoer met bijgebouwen; kern uit de 16de eeuw (zie keukeninrichting) verhoogd en aangepast in de 18de en de 19de eeuw, in 1974-76 gerestaureerd door de heemkring "De Schout".

Verankerde baksteenbouw met rechthoekige muuropeningen. Eertijds gecementeerde oostelijke voorgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen, aflijnende baksteenfries. Vernieuwde rechthoekige beluikte vensters met arduinen lateien en lekdrempels. Rechthoekig, getralied keldervenster in laatste travee. Hardstenen rondboogvormige deuromlijstmg met neuten, imposten en sleutel met palmetmotief; rechthoekige deur met gedeelde waaier. Links van de deur recent uithangbord met afbeelding van Sint-Christoffel. Noordelijke zijgevel met muurvlechtingen van een lager ouder gebouw en sporen van gedichte vensters, onder meer van opkamervenster. Gekoppelde ontlastingsboogjes boven beluikt venster en rechthoekige deur op de begane grond wijzend op vroegere kruiskozijnen. Blinde zuidgevel (zie verdwenen woning). Ten westen aansluitende lagere verankerde bijgebouwen (vroegere stallingen ten noorden) onder omlopende zadeldaken (Vlaamse pannen). Noordgevel met rechthoekige beluikte vensters, segmentboog- en rondboogdoorgang, laatstgenoemde omwille van de verkeersveiligheid in afgeschuinde travee. Binnenkoer omringd door verspringende verankerde bakstenen lijstgevels met diverse muuropeningen.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Zandhoven

Amelbergastraat, De Linden (Zandhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.