Pastorie Sint-Amelbergaparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Zandhoven
Straat Amelbergastraat
Locatie Amelbergastraat 13, Zandhoven (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zandhoven (actualisaties: 21-08-2007 - 21-08-2007).
  • Adrescontrole Zandhoven (adrescontroles: 29-10-2007 - 29-10-2007).
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Dekenij Sint-Amelbergaparochie

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie Sint-Amelbergaparochie

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Dorpskern Zandhoven

Deze bescherming is geldig sinds 06-07-1976.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Dorpskern Zandhoven

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige pastorie, sinds 1873 dekenij, oorspronkelijke hoeve zogenaamd Den Wildeman, zijnde het laag gedeelte, pastorie sinds 1664; in het derde kwart van de 18de eeuw (zie bisschoppelijke toelating van 1759) vergroot met hoger diephuis ten westen; hersteld in 1803, ontpleisterd en gerestaureerd in 1974 en volgende.

Dubbelhuis samengesteld uit lijstgevel van vijf traveeën onder zadeldak (roofing, nok parallel aan de straat) en trapgevel (negen trappen) van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (roofing, nok loodrecht op de straat). Verankerde baksteenbouw op een beschilderde gecementeerde plint. Trapgevel gemarkeerd door speklagen, negblokken en gekoppelde ontlastingsbogen wijzend op vroegere kruiskozijnen; in top rechthoekig venster onder uitspringende latei, gedicht rechthoekig luik en steigergat. Verder vernieuwde en beluikte rechthoekige vensters met arduinen latei en dito lekdrempel. Rechthoekige deur met bovenlicht in vijfde travee. Achter- en zijgevels met vernieuwde rechthoekige muuropeningen. Zuidelijke tuitgevel met muurvlechtingen op schouderstukken, aansluitend aanbouwsel onder lessenaarsdak (roofing).

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Zandhoven

Amelbergastraat, De Linden (Zandhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.