Parochiekerk Sint-Stefaan

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Massenhoven
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat zonder nummer, Zandhoven (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zandhoven (actualisaties: 21-08-2007 - 21-08-2007).
  • Adrescontrole Zandhoven (adrescontroles: 29-10-2007 - 29-10-2007).
  • Inventarisatie Erfgoed WOI Provincie Antwerpen (thematische inventarisatie: September 2013 - Maart 2018).
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Stefaan

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk. Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect Eugeen Gife (zie gevelsteen), herstellingswerken in 1921 naar ontwerp van Frans Van Dijk, vergroot met twee zijbeuken in 1935-36 naar ontwerp van H. Alewaerts, hersteld na de Tweede Wereldoorlog, toren herbouwd naar ontwerp van Rie Haan. Driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren; schip van drie traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, links en rechts van het koor rechthoekige sacristieën.

Bakstenen kerk met vierkante westtoren van vier geledingen onder leien zadeldaken; gevels geritmeerd door steunberen , spitsboogramen. Westzijde met gedrukte spitsboogdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting. Sacristieën onder leien schilddaken, rechthoekig betraliede vensters en geprofileerde gedrukte spitsboogdeuren.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers. Schip, transept en koor met doorlopende kruinrib. Middenbeuk en transept met spitstongewelf waarvan de traveeën aangegeven worden door geprofileerde lijsten op consooltjes. Latere zijbeuken met kruisribgewelven en spitse gordelbogen. Viering met spits kruisgewelf waarvan de geprofileerde lijsten eindigen op consooltjes met bloemmotief. Spitstongewelf en straalgewelf in koor, markerende geprofileerde lijsten met decoratieve sleutels en consooltjes met bloemmotieven.

Neogotisch mobilair.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Massenhoven, Sint-Stefanus, dossiers 1, 4, 5, 7, 11.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1819-1890. Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1980-81, p. 195-214.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Aanvullende informatie

In de kerk is een gedenkplaat voor de gesneuvelden aangebracht.

Van Severen, Elke (01-02-2014 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Massenhoven

Massenhoven (Zandhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.