erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Stefaan met kerkhof

bouwkundig element
ID
14550
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14550

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk. Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect Eugeen Gife (zie gevelsteen), herstellingswerken in 1921 naar ontwerp van Frans Van Dijk, vergroot met twee zijbeuken in 1935-36 naar ontwerp van H. Alewaerts, hersteld na de Tweede Wereldoorlog, toren herbouwd naar ontwerp van Rie Haan. Driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren; schip van drie traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, links en rechts van het koor rechthoekige sacristieën.

Bakstenen kerk met vierkante westtoren van vier geledingen onder leien zadeldaken; gevels geritmeerd door steunberen , spitsboogramen. Westzijde met gedrukte spitsboogdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting. Sacristieën onder leien schilddaken, rechthoekig betraliede vensters en geprofileerde gedrukte spitsboogdeuren.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers. Schip, transept en koor met doorlopende kruinrib. Middenbeuk en transept met spitstongewelf waarvan de traveeën aangegeven worden door geprofileerde lijsten op consooltjes. Latere zijbeuken met kruisribgewelven en spitse gordelbogen. Viering met spits kruisgewelf waarvan de geprofileerde lijsten eindigen op consooltjes met bloemmotief. Spitstongewelf en straalgewelf in koor, markerende geprofileerde lijsten met decoratieve sleutels en consooltjes met bloemmotieven.

Neogotisch mobilair.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Massenhoven, Sint-Stefanus, dossiers 1, 4, 5, 7, 11.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1819-1890. Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1980-81, p. 195-214.

Bron: PLOMTEUX G., STEYAERT R. & WYLLEMAN L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10n3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs: Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Kerkhof

Ommuurd kerkhof met een geheel aan graftekens van de jaren 1950 tot de jaren 1980.

Historiek

Het vierhoekige kerkhof van Massenhoven was volgens de laat-18de-eeuwse Ferrariskaart ten noorden, westen en zuiden omheind met een bomenhaag. Ten oosten, ter hoogte van de straat was er geen omheining. Het oppervlak van het kerkhof is tot vandaag niet wezenlijk gewijzigd. Een postkaart uit 1958 toont het kerkhof vanuit het zuidoosten. Het kerkhof is dan met een bakstenen muur omheind, met gras begroeid en heeft een omlopend pad uit zand. Slechts een paar houten en natuurstenen graftekens staan langs de muur opgesteld terwijl de rest van het kerkhof leeg is.

Beschrijving

Vandaag met een bakstenen muur omheind kerkhof. Op het kerkhof staan enkele in vorm gesnoeide eeuwig groene struiken en recenter aangelegde hagen en perken. Het kerkhof geeft een beeld van de naoorlogse aanleg in rijtjes, de modernistische vormentaal en materialenrijkdom tot ongeveer 1980. Er komen zowel graftekens voor in hardsteen, kunststeen, marmer, graniet, leisteen, mozaïek als natuursteen. Tekstplaten zijn vaak uitgevoerd in zwarte marbriet en porseleinen applicaties zijn aangebracht op de graftekens. Funeraire symboliek komt zelden voor en beperkt zich tot palmtakken en rozen. Een aantal grafzerken vertoont nog sporen van zwartschildering.

Het terreinonderzoek vond plaats in 2015.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Oorlogsgedenkteken

In de kerk is een gedenkplaat voor de gesneuvelden aangebracht.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Parochiekerk Sint-Stefaan met kerkhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14550 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.