erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Stefaan

bouwkundig element
ID: 14550   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14550

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gelegen op een plein met beuken en kastanjebomen, ommuurd kerkhof rond de kerk. Neogotische kerk van 1857-58 naar ontwerp van architect Eugeen Gife (zie gevelsteen), herstellingswerken in 1921 naar ontwerp van Frans Van Dijk, vergroot met twee zijbeuken in 1935-36 naar ontwerp van H. Alewaerts, hersteld na de Tweede Wereldoorlog, toren herbouwd naar ontwerp van Rie Haan. Driebeukige kruiskerk met ingebouwde westtoren; schip van drie traveeën, transept van één travee en koor van twee rechte traveeën en driezijdige sluiting, links en rechts van het koor rechthoekige sacristieën.

Bakstenen kerk met vierkante westtoren van vier geledingen onder leien zadeldaken; gevels geritmeerd door steunberen , spitsboogramen. Westzijde met gedrukte spitsboogdeur in geprofileerde hardstenen omlijsting. Sacristieën onder leien schilddaken, rechthoekig betraliede vensters en geprofileerde gedrukte spitsboogdeuren.

Bepleisterd en beschilderd interieur met spitsbogen op pijlers. Schip, transept en koor met doorlopende kruinrib. Middenbeuk en transept met spitstongewelf waarvan de traveeën aangegeven worden door geprofileerde lijsten op consooltjes. Latere zijbeuken met kruisribgewelven en spitse gordelbogen. Viering met spits kruisgewelf waarvan de geprofileerde lijsten eindigen op consooltjes met bloemmotief. Spitstongewelf en straalgewelf in koor, markerende geprofileerde lijsten met decoratieve sleutels en consooltjes met bloemmotieven.

Neogotisch mobilair.

  • Provinciaal Archief Antwerpen, Kerken, Massenhoven, Sint-Stefanus, dossiers 1, 4, 5, 7, 11.
  • JANSSENS R., Eugene Gife 1819-1890. Provinciaal bouwmeester te Antwerpen. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, Licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1980-81, p. 195-214.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985

Aanvullende informatie

In de kerk is een gedenkplaat voor de gesneuvelden aangebracht.
Auteurs : Van Severen, Elke
Datum: 01-02-2014

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Parochiekerk Sint-Stefaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14550 (Geraadpleegd op 03-07-2020)