Brouwerij De Valk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Viersel
Straat Herentalsebaan
Locatie Herentalsebaan 197, Zandhoven (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zandhoven (actualisaties: 21-08-2007 - 21-08-2007).
  • Adrescontrole Zandhoven (adrescontroles: 29-10-2007 - 29-10-2007).
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij De Valk

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Domein Hovorst

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beschrijving

Aan de Herentalsebaan ten zuiden van het kasteel Hovorst en ten westen van de watermolen: voormalige brouwerij zogenaamd De Valk, heden v.z.w. Leven in de Brouwerij, een opvang- en bezinningscentrum. Neoclassicistisch burgerhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder leien schilddak (nok parallel aan de straat), uit de tweede helft van de 19de eeuw, ten oosten aansluitende brouwerijgebouwen rondom een gekasseide binnenplaats.

Bakstenen dubbelhuis met rechthoekige muuropeningen. Rechthoekige deur in een hardstenen omlijsting bekroond met paneel onder gestrekte waterlijst.

Brouwerijgebouwen rondom een gekasseide binnenplaats: ten zuiden verankerde bakstenen stalling onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat); rechthoekige muuropeningen, zuidelijke straatgevel beschilderd en gemarkeerd door pilasters. Ten oosten verankerde bakstenen schuur onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat) met geknikte westelijke lijstgevel gemarkeerd door pilasters, segmentboogpoorten in vier eerste traveeën en zuidelijke straatgevel. Ten noorden: verankerde baksteenbouw onder pannen en leien zadeldak (nok parallel aan de straat) met dakvensters; westelijk deel met droogloods (?), zie vierkante schouw. Segmentboogvensters, deuren en laadluiken, op de gevel aanduidingen van vroegere zonnewijzer.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

maakt deel uit van Herentalsebaan

Herentalsebaan (Zandhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.