Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Zandhoven
Deelgemeente Viersel
Straat Hofstraat
Locatie Hofstraat 1-3, 2, Zandhoven (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Zandhoven (actualisaties: 21-08-2007 - 21-08-2007).
  • Adrescontrole Zandhoven (adrescontroles: 29-10-2007 - 29-10-2007).
  • Inventarisatie Zandhoven (geografische inventarisatie: 01-12-1985 - 31-12-1985).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Domein Hovorst

Deze bescherming is geldig sinds 19-12-1980.

Beschrijving

Langgestrekte kasteelhoeve ten zuiden van het kasteel; verankerde baksteenbouw van één à anderhalve bouwlaag onder overkragend zadeldak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen en leien) op houten modillons; oudere kern (zie gevelsteen 1690 in bovenlicht van de deur), doch grondig verbouwd en vernieuwd in de 20ste eeuw.

Bakstenen lijstgevels met rechthoekige muuropeningen; zuidgevel met vernieuwde beluikte bolkozijuen; deurtravee hoger opgaand met trapgeveltje (drie trappen): rondboogdeur met diamantkopimposten en -sleutel, ovaal bovenlicht met gevelsteen "1690". Eveneens rondboogdeur in noordgevel; voorts rechthoekige vensters, deuren en poorten.

Waterput met schommelpers ten noorden. Ten westen van de hoeve, bij de straat: portiershuisje (?) op vierkant grondplan onder schilddak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), uit de 19de eeuw. Beschilderde en verankerde baksteenbouw met gepikte plint, rechthoekige beluikte en betraliede muuropeningen.

Bron: Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.

Auteurs: Steyaert, Rita

Datum tekst: 1985

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Hofstraat

Hofstraat (Zandhoven)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.