erfgoedobject

Backersveer

bouwkundig element
ID: 14745   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14745

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Backersveer
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Gelegen aan de Schelde op een oude hille op dijkhoogte, tot 1923 op het grondgebied Kruibeke; heden op gronden van "Mercantile Engineering, Scheepswerf van Kruibeke". Eén van de vroegere eigenaars van het oude veer van Kruibeke naar Hoboken was Jan de Backer, vandaar zogenaamd Backersveer. Als veer bestond het reeds in 1334, vanaf 1531 tot 1919 in het bezit van de stad Antwerpen. In 1560 staat er een herberg en in 1562 is er een brouwerij met rosmolen. Het oudste gedeelte (zuidoosthoek) van het huidige gebouw dateert van 1629 (zie gevelsteen). In 1912 werd het gebouw gekocht door de "chantier Maritime de Cruybeke" en verbouwd voor nijverheidsdoeleinden; heden ingericht als burelen. Zwaar beschadigd door ontploffing op 27 april 1982.

Grosso modo rechthoekig gebouw met verspringende gevellijn aan noordzijde onder drie pannen zadeldaken (nok loodrecht op de Schelde) met dakruiter en klok. Oudste gedeelte met opkamer in zuidoostelijke hoek: traditionele bak- en zandsteenstijl met cartouche 1629 in zuidgevel. Laatste twee traveeën van zuidgevel en eerste twee traveeën van oostgevel met zandstenen plint (gecementeerd), speklagen, neg- en hoekblokken, kordons en wigvormige ontlasting.

Getraliede en beluikte kruiskozijnen, aan zuidzijde getrapte (drie treden + overhoeks topstuk en bolornament) dakkapel met rechthoekig venster (negblokken); muurankers onder meer met krulspie. Getrapte oostgevel (zeven treden + overhoeks topstuk en bolornament); rondboogvenster met diamantkopimposten geflankeerd door duivengaten (zie heerlijke rechten?), hogerop stadswapen van Antwerpen in een bloemenkrans en een derde duivengat. Dit zuidoostelijk deel van het gebouw heeft - op de bekalking na - hetzelfde uitzicht als in 1907 (zie foto). Voorts aangepast en verbouwd (eerste helft van de 20ste eeuw) in neotraditionele stijl. Bakstenen lijst- (noord- en zuidzijde) en trapgevels (oost- en westzijde) op een gecementeerde plint met kruis- en bolkozijnen. In zuidgevel rechthoekige en korfboogdeur, laatstgenoemde met ovaal bovenlicht, twee dakvensters met puntgevel en een bijkomende getrapte dakkapel.

  • DE COCK S., Het Backersveer te Kruibeke. Geschiedenis van een Antwerpse veerdienst (1531-1819), in Vlaamse Toeristische bibliotheek, nummer 283, juli 1982.
  • DE GROODT A., De oude hoeven in het Land van Waas, Antwerpen, 1955, p. 106-107.
  • DE LATTIN A., Evoluties van het Antwerpse stadsbeeld, dl. IX, 1955, p. 148-154.
  • SMET W., Kijk op Zwijndrecht en Burcht, s.l., 1976, p. 38.

Bron     : Plomteux G., Steyaert R. & Wylleman L. 1985: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 10N3 (Ru-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1985


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Backersveer [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14745 (Geraadpleegd op 28-11-2020)