Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Deelgemeente De Klinge
Straat Klingedorp
Locatie Klingedorp 2, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Gillis-Waas (actualisaties: 12-06-2007 - 13-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Gillis-Waas (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Sint-Gillis-Waas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart: orgel
gelegen te Klingedorp 2 (Sint-Gillis-Waas)

Deze bescherming is geldig sinds 04-03-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Niet-georiënteerde neogotische pseudobasiliek op de kruising van Sint-Gillis-, Hulst-, Kieldrechtstraat en Klingedorp. Het voormalige kerkhof, gelegen achter het koor werd in 1971 verwijderd en vervangen door een parkeerplaats. Langs de noordzijde een smal plantsoen waarin vooraan een monument ter ere van Jan Frans Van Hove. De eerste bidplaats, een houten kapel bediend door de uit Hulst verdreven paters recolletten, werd hier in 1648 opgericht en in 1670 vervangen door een gebouw van steen. In 1848 was de toestand dermate bouwvallig geworden, dat een nieuwe kerk gebouwd werd naar ontwerp van architect Jan De Somme-Servais (Sint-Niklaas).

De plattegrond ontvouwt een driebeukige transeptloze kerk met ingebouwde voorgeveltoren en polygonaal koor met kleine rechthoekige sacristieën in de oksels. Ruime baksteenbouw met schaarse aanwending van natuursteen voor de deklijsten en de venstertracering. Voorgevel met centraal spitsbogig portaal en dito doksaalvenster; achtzijdige luikamer met lancetvormige galmgaten en leien spits. Benedenkerk van zes traveeën gemarkeerd door steunberen met twee versnijdingen en verlicht door spitsboogramen met twee staven en vierlobtracering in de vensterkop. Koor van één rechte travee met blinde, driezijdige absis. In de vlakke sluitwand, kleine steen met bouwjaar 1848.

Interieur met rondzuilen op achtkantige sokkel van hardsteen en bekronend bladkapiteel. Spitse scheibogen. Middenbeuk afgedekt door spits tongewelf van pleister, met sierribben. Zijbeuken met pleisteren kruisribgewelven.

Mobilair: Schilderij: Hemelvaart van Maria (hoogaltaar, 17de eeuw, G. De Crayer).

Meubilair: preekstoel (barok); biechtstoelen (classicistisch, circa 1730); doopvont op getorste marmeren voet (eind 17de eeuw); communiebank, koorgestoelte, hoofd- en zijaltaren (neogotisch, P.C. De Preter) orgel (1775, Van Peteghem).

  • DE POTTER F. & BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, deel 2, Gent, 1878.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van De Klinge

De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.