erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

bouwkundig element
ID
14837
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14837

Juridische gevolgen

Beschrijving

Niet-georiënteerde neogotische pseudobasiliek op de kruising van Sint-Gillis-, Hulst-, Kieldrechtstraat en Klingedorp. Het voormalige kerkhof, gelegen achter het koor werd in 1971 verwijderd en vervangen door een parkeerplaats. Langs de noordzijde een smal plantsoen waarin vooraan een monument ter ere van Jan Frans Van Hove. De eerste bidplaats, een houten kapel bediend door de uit Hulst verdreven paters recolletten, werd hier in 1648 opgericht en in 1670 vervangen door een gebouw van steen. In 1848 was de toestand dermate bouwvallig geworden, dat een nieuwe kerk gebouwd werd naar ontwerp van architect Jan De Somme-Servais (Sint-Niklaas).

De plattegrond ontvouwt een driebeukige transeptloze kerk met ingebouwde voorgeveltoren en polygonaal koor met kleine rechthoekige sacristieën in de oksels. Ruime baksteenbouw met schaarse aanwending van natuursteen voor de deklijsten en de venstertracering. Voorgevel met centraal spitsbogig portaal en dito doksaalvenster; achtzijdige luikamer met lancetvormige galmgaten en leien spits. Benedenkerk van zes traveeën gemarkeerd door steunberen met twee versnijdingen en verlicht door spitsboogramen met twee staven en vierlobtracering in de vensterkop. Koor van één rechte travee met blinde, driezijdige apsis. In de vlakke sluitwand, kleine steen met bouwjaar 1848.

Interieur met rondzuilen op achtkantige sokkel van hardsteen en bekronend bladkapiteel. Spitse scheibogen. Middenbeuk afgedekt door spits tongewelf van pleister, met sierribben. Zijbeuken met pleisteren kruisribgewelven.

Mobilair: Schilderij: Hemelvaart van Maria (hoogaltaar, 17de eeuw, G. De Crayer).

Meubilair: preekstoel (barok); biechtstoelen (classicistisch, circa 1730); doopvont op getorste marmeren voet (eind 17de eeuw); communiebank, koorgestoelte, hoofd- en zijaltaren (neogotisch, P.C. De Preter) orgel (1775, Van Peteghem).

  • DE POTTER F. & BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, reeks III, deel 2, Gent, 1878.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14837 (Geraadpleegd op )