Hof ter Vierschaar

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Deelgemeente Sint-Pauwels
Straat Gentstraat
Locatie Gentstraat 33, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Gillis-Waas (actualisaties: 12-06-2007 - 13-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Gillis-Waas (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Sint-Gillis-Waas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hof ter Vierschaar

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hof ter Vierschaar

Deze bescherming is geldig sinds 03-09-1981.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Sint-Pauwels

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-2011.

Beschrijving

Oorspronkelijk volledig omwald hof met woonhuis en dwarsschuur. Ruim begraasd voorerf. Dubbelhuistype uit de eerste helft van de 17de eeuw (?) met verankerde bakstenen voorgevel (op het oosten) van vijf traveeën en één bouwlaag onder sterk overkragend zadeldak (nok parallel aan de straat, tichels). Beluikte en getraliede kruiskozijnen opgenomen in een vlakke, onbepleisterde bakstenen omlijsting met oren en neuten onder een gestrekte waterlijst. Korfboogdeur met kwarthol geprofileerde zandstenen omlijsting met imposten, versierde sluitsteen en gekorniste waterlijst; erboven een ovale oculus onder bakstenen waterlijstje. Beide zijgevels vertonen drie verschillende dakhellingen met muurvlechtingen, duidend op de verbouwingen van 1694 en 1850. Tijdens laatst genoemde werd het te zware dak met dakvorstpannen aangebracht en verschillende plafonds bepleisterd. Haaks op het woonhuis, ten zuiden ervan: bakstenen dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), met een centrale, rondbogige wageningang. Het houten kruiskozijn met dito tralies werd door de huidige eigenaar te Sinaai gekocht.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Sint-Pauwels

Bakkersdreef, Beekstraat, Brouwershof, Dries, Ettingestraat, Gentstraat, Herdershof, Heuldonk, Hof ter...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.