Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Gillis-Waas
Deelgemeente Sint-Pauwels
Straat Grouwesteenstraat
Locatie Grouwesteenstraat 56, Sint-Gillis-Waas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Gillis-Waas (actualisaties: 12-06-2007 - 13-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Gillis-Waas (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Sint-Gillis-Waas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Open hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dwarsschuur met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 08-09-2011.

Beschrijving

Open hoeve bestaande uit woonhuis, varkenskot en grote schuren op begraasd binnenerf met centrale mestvaalt. Woonhuis van vijf traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, cementpannen), uit de 18de eeuw (?). Verankerde bakstenen voorgevel (op het oosten) op gepikte plint; bouwnaad tussen de tweede en derde travee. De oorspronkelijke houten kruiskozijnen zijn vervangen door een nieuwe uitvoering ervan. De deur, met blauwe baksteen omlijst, bezit een gestrekte tussendorpel en een getralied steekbogig bovenlicht met gekorniste waterlijst. Evenwijdig aan het woonhuis ten oosten ervan: dwarsschuur onder afgewolfd zadeldak met brede overstek en nog grotendeels gerief. Sommige wanden nog van hout. Verschillende "soldatendata" aanwezig, met als oudste 1831. Bewaarde houten steekpomp. Zuidzijde van het erf afgesloten door grote, recentere dwarsschuur zonder noemenswaardigheden. Ervoor (ten zuidoosten van het huis) varkenskot: kleine bakstenen constructie afgedekt door een geriet schilddak (nok parallel aan de straat).

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Hoeven en site met walgracht

Feuselsdreef, Grouwesteenstraat (Sint-Gillis-Waas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.