erfgoedobject

Lagere gemeenteschool

bouwkundig element
ID
1491
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1491

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Lagere gemeenteschool
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Stedelijk Centrum voor deeltijds Onderwijs, Openbare Bibliotheek en Stedelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs, voorheen lagere gemeenteschool voor jongens en meisjes gesticht in 1876. Neo-Vlaams-renaissancegebouw van 1879-1881 naar ontwerp van de gemeentelijke architect V. Louckx, zie onder meer gevelplaat naast hoofdingang.

De oorspronkelijke school bestond uit drie klassen voor de jongens, drie voor de meisjes, een bibliotheek, spreekkamer, conciërgewoning, turnzaal, galerijen en speelplaatsen; de jongensschool werd in 1891-1892 met één klas uitgebreid waarvoor een deel van de turnzaal moest worden opgeofferd, de meisjesschool in 1893-1894 met één klas voor de bewaarschool. In 1899 werden onder leiding van stadsingenieur Th. Vandenbergh vier klassen toegevoegd aan de jongensschool, dit is het gebouwtje aan de oostzijde van de vroegere jongensspeelplaats.

In 1924-1926 werd, onder leiding van stadsarchitect D. Vermeulen, de meisjesschool met drie klassen vergroot door de bouw van een bovenverdieping. In 1963-1965 werd onder leiding van architect A. Installé een refter en overdekte speelplaatsen bijgebouwd; in dezelfde periode werden verbeteringswerken gedaan aan de vier bijgebouwde klassen van de jongensschool.

Vleugel aan de straat van zeven traveeën met centrale, verhoogde inkompartij onder schilddak (leien); aansluitende smalle binnentuin, geflankeerd door twee klassenvleugels van elf traveeën, respectievelijk één en twee bouwlagen onder afgewolfd zadel- of schilddak (nok loodrecht op de straat, kunstleien of zink), en afgesloten door de turnzaal; de speelplaatsen zijn ingeplant aan weerszijden van het complex. Bakstenen gebouwen op arduinen plint.

Straatvleugel verlevendigd met zandstenen speklagen, spaarnissen, sierankers, friezen met ruitmotief van gesinterde baksteen, dakkapelletjes; inkomtravee verhoogd met klokvormig uitgewerkt dakvenster; korfboogdeur in rechthoekige zandstenen omlijsting met waterlijst, bovenlicht en driezijdig fronton; kruis- en bolkozijnen met zandstenen stijlen en monelen, arduinen dorpels, ijzeren roeden.

Speelplaatsen afgesloten met bakstenen muren met ruitvormige versieringen van gesinterde steen; rechthoekige en steekboogpoort. Eenvoudiger opgevatte achtervleugels met steekboogvormige muuropeningen, rechthoekige bovenvensters aan de binnentuin en vernieuwde ramen.

  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Scholen, Mechelen, Nekkerspoelstraat, dossier 1 tot 7.

Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lagere gemeenteschool [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/1491 (Geraadpleegd op 13-05-2021)