erfgoedobject

Steenbakkerij Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V.

bouwkundig element
ID: 14921   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14921

Juridische gevolgen

Beschrijving

"Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V.", in 1905 opgericht door Leon-Jean Scheerders, met als naam "Pannen- & Steenbakkerijen van Sint-Nicolaas". De kleigroeven lagen op het grondgebied der oude heerlijkheid Puyenbeke; een groot deel der nijverheidsgebouwen op dat van de oude heerlijkheid Aerschot.

Aanvankelijk werd de met de spade afgegraven klei via een hellend vlak en door middel van een windas uit de groeve in de steenfabriek gebracht. Laatstgenoemde stond op de plaats van de huidige schrijnwerkerij en bezat een liggende stoommachine. In 1906 werd een Hoffmannoven met schoorsteen gebouwd, als een der eerste in België. In 1907 werden een tegel- en een betonfabriek toegevoegd. Een excavateur en twee kleine stoomlocomotieven werden in 1918 aangeschaft. Voorts onder meer: nieuwe afdeling voor asbestcement (1921), uitbouw elektrische centrale van 1000 kW (1922), nieuwe Hoffmannoven met schoorsteen van 70 meter (1922), oprichting van een kleine drukkerij voor eigen gebruik (1924-27) en uitbouw ervan tot handelsdrukkerij (1928) later gekoppeld aan een boekbinderij, bouw van een nieuwe schrijnwerkerij (1928); productie van gevelsteen (1934).

Uitgestrekt complex als binnenblok tussen Aerschot-, Dal-, Hazewind- en Lange Halsbeekstraat en de spoorweg Antwerpen-Gent. De stel- en reparatieloodsen van de voormalige spoorweg Sint-Niklaas-Dendermonde (1877) en de ingenieurswoning aan het Westerplein, werden in de fabriek opgenomen. Van de oorspronkelijke stoomsteenbakkerij rest enkel de schoorsteenvoet van de oostwest-gerichte, vernieuwde Hoffmannoven. Fabriek voor asbestcement, in 1921-23 gebouwd naar ontwerp van architect August D'Hooge, in Amsterdams geïnspireerde art-decogetinte baksteenarchitectuur. Travee gemarkeerd door lisenen, muizentandfries en rondbogige blindnissen. Vereenvoudigde en gekanteelde klokgevels ritmeren de meters lange gevel. Sterk vereenvoudigde stijl in de huidige drukkerij (1928) van twee bouwlagen Voorts traditionele droogloodsen (houten skelet met rieten wanden en zadeldaken met pannen), gegroepeerd naast de oude kleigroeve, doch momenteel in afbraak. Bewaarde stoomlocomotief, gesigneerd "Société Anonyme des Forges et Fonderies, Haine-Saint-Pierre, Belgique, numéro 1378".

  • Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V. te St.-Niklaas, 1905-1955, Sint-Niklaas s.a.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steenbakkerij Scheerders van Kerchove's Verenigde Fabrieken N.V. [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/14921 (Geraadpleegd op 21-01-2021)