Teksten van Ecce-Homokapel

Ecce-homo kapel

Ecce-homo kapel, gebouwd bij het begin van de dreef tegen de zijgevel van het huis in de Nieuwstraat( nummer 28). In 1757 opgericht door Jonkheer Fr. Jos. Sanchez de Castro y Toledo en Jonkvrouw. Ph.-A. de Neve als openbaar zoenoffer. Plattegrond in de vorm van een trapezium. Bepleisterde en geschilderde gevels op lage arduinen plint. Hoeken gemarkeerd door pilasters. Afdekking door middel van een driezijdig lessenaarsdak (leien). Middentravee (voorgevel) met korfbogige getraliede beeldnis. Linkertravee met ruitvormige gedenksteen (arduin) met de namen van de schenkers; rechtertravee namen van de schenkers met hun wapenschilden. Voor de nis een arduinen knielbankje geflankeerd door arduinen bollen (linkse verdwenen).

  • VAN VLIERBERGHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 49/1, 1937, p. 93-94.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs:  Demey, Anthony
Datum: 1981

Je kan deze pagina citeren als: Demey, Anthony: Ecce-Homokapel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/14965 (geraadpleegd op 29-11-2020)


Ecce-Homokapel

De kapel is gelegen aan het begin van de Castrodreef en is aangebouwd aan de linkerzijgevel van de woning Nieuwstraat 28. Plattegrond in de vorm van een trapezium. Bepleisterde en geschilderde gevels, in dezelfde kleur als de aanpalende woning, op een lage arduinen plint. De hoeken zijn gemarkeerd door pilasters. De afdekking, door middel van een driezijdig lessenaarsdak, bestaat uit leien. De middentravee is voorzien van een korfbogige, getraliede beeldnis. Oorspronkelijk stond er voor de kapel een arduinen knielbankje geflankeerd door twee arduinen bollen. De beide bollen zijn in de loop der jaren verdwenen en het zitbankje is door een nieuwe trede in blauwe hardsteen vervangen. De linker- en rechtertravee zijn voorzien van een ruitvormige, arduinen gedenkplaat. Op de linkertravee staat een datumschrift : "soLa pIetate DICata In honoreM ChrIstI patIentIs" (Alleen uit vroomheid opgericht ter ere van de gedogende Christus). Op de rechtertravee staan de beide wapenschilden van schenkers: Jonkheer François-Joseph Sanchez de Castro en zijn echtgenote Jonkvrouw Philippine-Antoinette de Neve. Volgens het datumschrift werd de kapel opgericht in 1757. Zij richtten de kapel vermoedelijk op als openbaar zoenoffer voor het wangedrag van hun enige zoon François-Antoine-Joseph-Sanchez de Castro y Toledo (1728-1771). De kapel is in particulier bezit maar wordt door de buurt onderhouden. In 1985 werd de kapel, met tussenkomst van de Koning Boudewijnstichting, gerestaureerd.

In de kapel staat een gepolychromeerd, vermoedelijk 18de eeuws Ecce-Homobeeld, een lijdende Christusfiguur: Christus op de koude steen. De Ecce Homo, zittend op een steen, heeft een lendendoek, een spotkroon op het hoofd, een touw als geselroede en het riet als koningsstaf in de hand. In de kapel staat links en rechts van de Ecce Homo een driehoekige houten kader waarin een aantal zilveren ex-voto's zijn opgehangen. De vloer in de nis ligt ter hoogte van de dorpel van de beeldnis en bestaat uit grijze natuursteen.

  • A. DEMEY 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
  • M. DEWULF 1973: Het verblijf van de Spaanse familie SANCHEZ DE CASTRO Y TOLEDO in onze Vlaamse gewesten, overdruk uit Annalen van de oudheidkundige kring van het Land van Waas, deel 76 – eerste en tweede aflevering.
  • J. VAN VLIERBERHE s.d.: De Kapellen in het Waasland, Sint-Niklaas.

Bron: Onroerend Erfgoed, Digitaal beschermingsdossier DO002178, Ecce-Homokapel en aanpalende woning
Auteurs:  Matthijs, Paul
Datum: 2015

Je kan deze pagina citeren als: Matthijs, Paul: Ecce-Homokapel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/180037 (geraadpleegd op 29-11-2020)