erfgoedobject

Parochiekerk Christus Koning

bouwkundig element
ID
15007
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15007

Juridische gevolgen

Beschrijving

Met het koor naar het noorden gericht omwille van de ligging in de straatwand. Driebeukige kerk in kwartsbeton opgetrokken (eerste dergelijke betonconstructie in België) in 1938 door aannemer Ghisleen Wymeersch, naar ontwerp van ingenieur-architect Raphael Verwilghen (Brussel) (gedenksteen in doopkapel).

Modern kerkgebouw, inzake grondplan geïnspireerd op de Romeinse basilica. Rechthoekige constructie onder licht hellend zadeldak en voorafgegaan door drie reeksen trappen. Smaller, niet te diep koor met blinde, vlakke sluiting, ingebouwd in een blok waarin sacristieën en bergplaatsen zijn ondergebracht. Als tegenhanger bevinden zich tegen de voorgevel twee lagere vooruitspringende hoekpartijen met de doopkapel en de kapel van Sint-Christoffel. Ertussen het overluifeld portaal met in de zijwand een paneel met volgende tekst in reliëfletters: "Aan Christus Koning op wien God het ware heil der menschheid gegrondvest heeft, is deze kerk toegewijd, 1938".

Vrijstaande, 50 meter hoge vierkante klokkentoren, enkel door een brug aan zijn voet met de kerk verbonden. Hoge onderbouw waarin ruime lokalen voor parochiale werken.

Uiterst sobere binnenruimte met vlakke zoldering en rijke godsdienstige symboliek: tweemaal zes pijlers (twaalf apostelen), tweemaal zeven ramen (veertien statiën van de Kruisweg), drie-eenheid van God (inspringende deel van het altaar).

Mobilair: Altaren en ambonen door R. Verwilghen. Beelden van de twaalf apostelen door W. Heyndrickx. Kruiswegstaties door R. Vandevelde. Glasramen door S. Pyl en S. Wijnants.

  • WYMEERSCH J., parochiale brochure, s.a.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Christus Koning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15007 (Geraadpleegd op )