Fabriek en bijhorende huisvesting

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Nijverheidstraat
Locatie Nijverheidstraat 5-45, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Mechelen extra muros (adrescontroles: 11-12-2007 - 11-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen extra muros (geografische inventarisatie: 01-01-1995 - 31-12-1995).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fabriek en bijhorende huisvesting

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Fabriek en bijhorende huisvesting

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Industrie-ensemble met fabriek en bijhorende huisvesting.

Nijverheidstraat nummers 5 tot 43

Symmetrisch opgebouwde eenheidsbebouwing van twintig enkelhuisjes, elk van twee traveeën en twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen en leien); eclectische stijl van 1904, zie datering gevelsteen op nummers 23-25. In spiegelbeeld uitgewerkte lijstgeveltjes met kleine varianten, in het midden en op het einde van de reeks verhoogd met dakvensters. Baksteen op arduinen plint, verlevendigd met gecementeerde banden en boogstenen, arduinen dorpels, sierelementen, spaarvelden en in contrasterend metselwerk aangebrachte geometrische motieven. Beëindiging met houten kroon- en tandlijst op bakstenen daklijst en consoles. Verschillend gevormde muuropeningen.

Nijverheidstraat nummer 45

Achter voornoemde huizenreeks gelegen bakstenen gebouwen van voormalige textielfabriek zogenaamd "Manufacture belge de textilose", heden Spaans clubhuis El Quijote, met aan straatzijde, monumentale bak- en natuurstenen poort met ijzeren hek, eveneens in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Deels bewaarde fabrieksgebouwen, onder meer voormalig bureau links, machinekamer onder zadeldak (nok loodrecht op de straat) achteraan, weef- en spinateliers onder zaagdak (nok parallel aan de straat) rechts.

  • KADASTER ANTWERPEN, Mutatieregisters Mechelen, schetsen, 1905/19.
  • PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN, Vergunningsplichtige Inrichtingen, Mechelen, dossier 447, 804.

Bron: Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Plomteux, Greet

Datum tekst: 1995

Relaties

maakt deel uit van Nijverheidstraat

Nijverheidstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.