Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Franciscus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 8, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Franciscus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

In 1839 gesticht door Mgr. Delebecque als afdeling van het Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat, waarvan het in 1868 zelfstandig werd. Eerstesteenlegging gebouwen in de Kasteelstraat in oktober 1870; opening op 13 oktober 1873.

Neoclassicistisch bakstenen gebouw aan de straatzijde, van twee bouwlagen en eenentwintig traveeën, per drie gegroepeerd en al of niet vooruitspringend. Begane grond met steekboogvensters (verspringende dagkanten) en dito deur in arduinen omlijsting in de centrale travee. Op de bovenverdieping rondboogvensters onder vierkante waterlijst. Geveleinde met architraaf, fries met casementen en gekorniste kroonlijst op tanden en klossen; driehoekig fronton boven de drie middentraveeën.

Achteraan de speelplaats, evenwijdig aan de straat, ruime kapel in neogotische stijl, van 1911 (gevelsteen). Eénbeukige bakstenen kapel van zeven traveeën met lager en smaller, rechthoekig koortje van twee traveeën. Binnenruimte in 1975 horizontaal in tweeën gedeeld door een tussenvloer ter hoogte van de vensterdorpels. Traveeën gemarkeerd door steunberen; spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. Langsgevels beëindigd op overhoekse muizetandfries.

Interieur overspannen door houten spitstongewelf met ijzeren trekstangen.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kasteelstraat

Kasteelstraat (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.