erfgoedobject

Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Franciscus

bouwkundig element
ID
15037
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15037

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1839 gesticht door Monseigneur Delebecque als afdeling van het Sint-Jozefinstituut in de Ankerstraat, waarvan het in 1868 zelfstandig werd. Eerstesteenlegging gebouwen in de Kasteelstraat in oktober 1870; opening op 13 oktober 1873.

Neoclassicistisch bakstenen gebouw aan de straatzijde, van twee bouwlagen en eenentwintig traveeën, per drie gegroepeerd en al of niet vooruitspringend. Begane grond met steekboogvensters (verspringende dagkanten) en dito deur in arduinen omlijsting in de centrale travee. Op de bovenverdieping rondboogvensters onder vierkante waterlijst. Geveleinde met architraaf, fries met casementen en gekorniste kroonlijst op tanden en klossen; driehoekig fronton boven de drie middentraveeën.

Achteraan de speelplaats, evenwijdig aan de straat, ruime kapel in neogotische stijl, van 1911 (gevelsteen). Eénbeukige bakstenen kapel van zeven traveeën met lager en smaller, rechthoekig koortje van twee traveeën. Binnenruimte in 1975 horizontaal in tweeën gedeeld door een tussenvloer ter hoogte van de vensterdorpels. Traveeën gemarkeerd door steunberen; spitsboogvensters met neogotisch maaswerk. Langsgevels beëindigd op overhoekse muizentandfries.

Interieur overspannen door houten spitstongewelf met ijzeren trekstangen.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Franciscus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15037 (Geraadpleegd op )