erfgoedobject

Heilig Hartkapel

bouwkundig element
ID
15043
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15043

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Heilig Hartkapel
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Heilig Hartkapel en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • omvat de aanduiding als beschermd monument Heilig Hartkapel
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Ruime kapel, in neoromaanse stijl opgetrokken in 1875 naar ontwerp van architect Justin Bruyenne (Doornik) en ingeplant te midden van een beboomd grasveld met aan de straatzijde een monument ter nagedachtenis aan de Boerenkrijg. Laatstgenoemd monument van 1899 is uitgewerkt in de vorm van een arduinen kruis met ingebeitelde tekst: "Bidt voor de zielen der heldhaftige boeren langs deze baan in 1798 gesneuveld voor God en Vaderland den 22 oct. P.F. Laureys van Stekene, den 25 oct. B.F. Lauwers van Kemseke Aanvoerder, G.F. Rooms van Stekene, Em. Steenaert en Gud. Verberckmoes beide van Sinaai en hunne vijftien gezellen. R.I.P.".

Kapel bestaande uit beuk van vier traveeën, ruime cirkelvormige apsis met eveneens cirkelvormige uitsprong met heiligenbeeld. Baksteenbouw decoratief geleed door lisenen, rondboogfries, dito spaarvelden en pseudo-dwerggalerij. Voorpuntgevel met rondboogportaal, radvenster, klimmende rondboogfries en bekronend klokkentorentje.

Gepolychromeerd interieur met decoratieve en figuratieve muurschilderingen, respectievelijk van Polydor Wante en Jozef Janssens, uitgevoerd van 1882 tot 1884, in 1925 gerestaureerd door J. Van Reeth, en heden sterk beschadigd door penetrerend vocht en zoutafzetting.

 • BUYTAERT J., persoonlijke documentatie.
 • DEWULF M., De schier totale beschadiging der beroemde muurschilderingen van Jozef Janssens in de H. Hartkapel van Sint-Niklaas, in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 78, 1975, p. 225-228.
 • VAN VLIERBERGHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 49, 1937, p. 66-67.

   


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heilig Hartkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15043 (Geraadpleegd op )