Heilig Hartkapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Kleibeekstraat
Locatie Kleibeekstraat zonder nummer, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Heilig Hartkapel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Heilig Hartkapel en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 24-07-1981.

omvat de bescherming als monument Heilig Hartkapel
gelegen te Kleibeekstraat zonder nummer (Sint-Niklaas)

Deze bescherming is geldig sinds 24-07-1981.

Beschrijving

Ruime kapel, in neoromaanse stijl opgetrokken in 1875 naar ontwerp van architect Justin Bruyenne (Doornik) en ingeplant te midden van een beboomd grasveld met aan de straatzijde een monument ter nagedachtenis aan de Boerenkrijg. Laatstgenoemd monument van 1899 is uitgewerkt in de vorm van een arduinen kruis met ingebeitelde tekst: "Bidt voor de zielen der heldhaftige boeren langs deze baan in 1798 gesneuveld voor God en Vaderland den 22 oct. P.F. Laureys van Stekene, den 25 oct. B.F. Lauwers van Kemseke Aanvoerder, G.F. Rooms van Stekene, Em. Steenaert en Gud. Verberckmoes beide van Sinaai en hunne vijftien gezellen. R.I.P.".

Kapel bestaande uit beuk van vier traveeën, ruime cirkelvormige absis met eveneens cirkelvormige uitsprong met heiligenbeeld. Baksteenbouw decoratief geleed door lisenen, rondboogfries, dito spaarvelden en pseudo-dwerggalerij. Voorpuntgevel met rondboogportaal, radvenster, klimmende rondboogfries en bekronend klokkentorentje.

Gepolychromeerd interieur met decoratieve en figuratieve muurschilderingen, respectievelijk van Polydor Wante en Jozef Janssens, uitgevoerd van 1882 tot 1884, in 1925 gerestaureerd door J. Van Reeth, en heden sterk beschadigd door penetrerend vocht en zoutafzetting.

  • BUYTAERT J., persoonlijke documentatie.
  • DEWULF M., De schier totale beschadiging der beroemde muurschilderingen van Jozef Janssens in de H. Hartkapel van Sint-Niklaas, in Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 78, 1975, p. 225-228.
  • VAN VLIERBERGHE J., Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 49, 1937, p. 66-67.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.