Hoeve gedateerd 1663

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Kleibeekstraat
Locatie Kleibeekstraat 136, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve gedateerd 1663 met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1982.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve, gedateerd 1663

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Hoeve gedateerd 1663
gelegen te Kleibeekstraat 136 (Sint-Niklaas)

Deze bescherming is geldig sinds 15-04-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Achterin gelegen voormalige hoeve van 1663 (gedateerde deurimposten). Verankerde gecementeerde voorgevel van zes traveeën met één bouwlaag onder zadeldak (leien) met centraal getrapt dakvenster. Behouden beluikte kruiskozijnen; twee hoger geplaatste vensters rechts van opkamer. Korfboogdeur in vierde travee in geprofileerde zandstenen omlijsting met gedateerde imposten (ANNO - 1663) en versierden sluitsteen; bekronende omlijste oculus onder druiplijst. Kruiskozijn in dakvenster. Met kunstleien beslagen rechter zijgevel met kleine getraliede muuropeningen en eveneens verankerde gecementeerde achtergevel met vernieuwde ramen. Links van het woonhuis recente stallingen (20ste eeuw) en toegevoegde autoboxen (nok parallel aan de straat).

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sint-Niklaas

Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.