Woning Ghijs

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Mgr. Stillemansstraat
Locatie Mgr. Stillemansstraat 24, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
 • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
 • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
 • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis van 1931

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Woning Ghijs

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mgr. Stillemansstraat

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Merkwaardig woonhuis uit 1931 naar een ontwerp van stadsarchitect August en/of Leander Waterschoot voor de gezusters Ghijs. Evenwichtig opgebouwde gevel met zeer typerende geometrische en kleurrijke art-decomotieven waardoor het gebouw te situeren is binnen de autonome art-decostrekking.

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevel op een hardstenen plint met decoratief uitgewerkt baksteenverband namelijk staand verband. Het versierende baksteenmetselwerk wordt nog geaccentueerd door het gebruik van knipvoegen. Sterke horizontale accenten door de brede en witgeschilderde gecementeerde puilijst versierd met driehoeken, driezijdig uitkragend boven de voordeur en halfrond onder de gebogen erker. Sterk uitkragende en witgeschilderde houten kroonlijst met eenvoudige casementen. Centrale halfronde erker op schuine console versierd met driehoeken. Boven de erker halfrond balkon met gesmeed ijzeren balustrade en geaccentueerd door de zware luifelvormige kroonlijst met friezen versierd met driehoeken. Smalle voordeur met bovenlicht in een verdiept gevelvlak met een getrapte omlijsting en brede tussendorpel. Rechts eenvoudiger diensttoegang met bovenlicht en brede tussendorpel. Behouden schrijnwerk, overwegend rechthoekige schuiframen met sierlijk geometrisch glas in lood in de bovenlichten.

 • Stadsarchief Sint-Niklaas - Modern archief nummer 3727/64.
 • CAPITEYN A. e.a. s.d.: Catalogus tentoonstelling "Interbellum in Gent 1919-1939", Stad Gent.
 • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
 • DEMEY A. 1983: Het land van Waas. Tien eeuwen bouwkunst, Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas, deel 18, s.l.
 • DEMEY A. & CHARLIER G. 1988: Sint-Niklaas aan het woord, Brugge.
 • DEMEY A. 1998: Art deco in Sint-Niklaas, Gent.
 • DEMEY A., DUBOIS M., LAPORTE D. & POULAIN N. 1993: Jonge bouwkunst in Vlaanderen, Gent.
 • KLINCKAERT H. 1986-1987: Drie Art Deco wijken te Sint-Niklaas, onuitgegeven eindverhandeling 5de jaar architectuur, Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas Gent.
 • MEGANCK L. 1995: Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van Interbellumarchitectuur, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, deel XXX, Gent.
 • POULAIN N. e.a. 1980: Catalogus tentoonstelling Art Deco - Sint-Niklaas 11 mei - 7 september 1980, s.l.
 • VAN EYCK L. 1992-1993: De architectenfamilie Waterschoot te Sint-Niklaas, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002188, Mgr. Stillemansstraat

Auteurs: Matthijs, Paul

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.