Woning Dirken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sint-Niklaas
Straat Mgr. Stillemansstraat
Locatie Mgr. Stillemansstraat 38, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
 • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
 • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
 • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).
 • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis naar ontwerp van A. Waterschoot

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Woning Dirken

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mgr. Stillemansstraat

Deze bescherming is geldig sinds 04-02-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Enkelhuis uit 1930 ontworpen door de architecten August en/of Leander Waterschoot voor Frederik Dirken.

Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen gebouw met voorgevelparement van wit geglazuurde baksteen, op hardstenen plint. Natuursteen wordt verder nog aangewend voor venster- en deurlateien, stijlen, puilijst en consoles. Merkwaardige gemarkeerde centrale travee met gebogen erker en balkon gevat tussen overhoekse pilastervormige natuurstenen venstertravee met glas-in-loodinvulling; bekronende gesculpteerde consoles met florale motieven onder de kroonlijst. Diverse venstertypes namelijk mijterboogvormige beneden- en bovenvensters en balkondeur met bovenlicht voorzien van glas in lood. Natuurstenen lateien, versierd met meandermotief bij eerste bouwlaag. In de smalle deurtravee ovaal venster voorzien van glas in lood. Erker met drieledig pseudo-kruiskozijn in natuursteen, bovenlichten met glas-in-loodpanelen. Tweede bouwlaag nog met rechthoekig venster met hardstenen onderdorpel en latei, rondbogig bovenlicht met waaiervormig glas-in-loodpaneel. Smalle deurtravee met rechthoekige deur en achthoekig bovenlicht gevat in het verdiept gevelvlak en voorzien van een hardstenen omlijsting met uitkragende lijsten en floraal motief. Rechts rechthoekige poort met afgeschuinde hoeken, brede hardstenen latei. Behouden schrijnwerk.

De voorgevel werd tot op heden in zijn oorspronkelijke toestand bewaard. Wat het interieur betreft, zijn er in de loop van de tijd enkele wijzigingen aangebracht. Het gelijkvloers werd ingericht als kantoorruimte en in het woongedeelte vonden ook enkele verbouwingen plaats. Naar verluidt zijn er nog oorspronkelijke interieurelementen aanwezig.

 • Stadsarchief Sint-Niklaas - Modern archief nummer 3724/6183.
 • CAPITEYN A. e.a. s.d.: Catalogus tentoonstelling "Interbellum in Gent 1919-1939", Stad Gent.
 • DEMEY A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
 • DEMEY A. 1983: Het land van Waas. Tien eeuwen bouwkunst, Koninklijke oudheidkundige kring van het land van Waas, deel 18, s.l.
 • DEMEY A. & CHARLIER G. 1988: Sint-Niklaas aan het woord, Brugge.
 • DEMEY A. 1998: Art deco in Sint-Niklaas, Gent.
 • DEMEY A., DUBOIS M., LAPORTE D. & POULAIN N. 1993: Jonge bouwkunst in Vlaanderen, Gent.
 • KLINCKAERT H. 1986-1987: Drie Art Deco wijken te Sint-Niklaas, onuitgegeven eindverhandeling 5de jaar architectuur, Hoger Architectuur Instituut Sint Lucas Gent.
 • MEGANCK L. 1995: Bijdrage tot de methodologie van het onderzoek van Interbellumarchitectuur, Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde, deel XXX, Gent.
 • POULAIN N. e.a. 1980: Catalogus tentoonstelling Art Deco - Sint-Niklaas 11 mei - 7 september 1980, s.l.
 • VAN EYCK L. 1992-1993: De architectenfamilie Waterschoot te Sint-Niklaas, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002188, Mgr. Stillemansstraat

Auteurs: Matthijs, Paul

Datum tekst: 2015

Alle teksten

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.