Mouterij Claus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sinaai
Straat Sinaaidorp
Locatie Sinaaidorp 100, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Sint-Niklaas (actualisaties: 01-06-2007 - 30-06-2007).
  • Adrescontrole Sint-Niklaas (adrescontroles: 18-12-2007 - 18-12-2007).
  • Inventarisatie Sint-Niklaas (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige mouterij "Claus", circa 1880 gesticht, in 1897 (zie gevelsteen) uitgebreid, in de jaren 1930 inwendig gemoderniseerd en in de jaren 1970 stopgezet. Bakstenen gebouwen in U-vorm gegroepeerd rond een binnenkoer. Zware industriële verankering. Aan de straat gelegen onderkelderde silogebouwen, met twee puntgevels van drie bouwlagen en telkens twee traveeën onder evenwijdige zadeldaken (nok loodrecht op de straat). Kleine getoogde vensters; analoge, doch grotere laaddeuren. Zijgevels van vier traveeën. Interieur met van onder naar boven, kelder, kiemvloer van circa 1935, weeksilo, gerstsilo, zolder met zogenaamd "Polonceauspant".

Op de noordwestelijke hoek van het complex, monumentale bakstenen eest op rechthoekige plattegrond, van respectievelijk drie en vier traveeën en zes bouwlagen onder plat dak met centrale, hoge cilindrische schouw met schermkap van gewapend beton. Traveeën gemarkeerd door lisenen met industriële ankers. Vrij kleine getoogde vensters; oculi in de bovenste bouwlaag. Gevelbekroning met hoge rondboogfries eveneens voorkomend bovenaan de schouw. Tegen de eest aangebouwde moutsilo's van baksteen met onderkelderde oudere kern (drie tongewelven) waartegen gietijzeren trapje bestaande uit demonteerbare elementen.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Sinaai

Sinaai (Sint-Niklaas)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.