erfgoedobject

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw

bouwkundig element
ID
15539
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15539

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische kerk met het koor naar het westen gericht en omringd door het kerkhof.

Na een rekwest tot oprichting van een bedehuis in de ver van het centrum afgelegen wijk Klein-Sinaai, bouwden de monniken van Boudelo in 1698 - 120 jaar na de vernieling van hun abdij - een eerste kerkje. Dit werd tijdens de Franse revolutie echter verkocht en in 1822 gesloopt. In 1853 werd de huidige, veel ruimere kerk gebouwd naar ontwerp van architect J. De Somme-Servais (gedenksteen voorgevel). Driebeukige kruiskerk met polygonaal koor en rechthoekige sacristieën in de oksels van koor en kruisbeuk.

Pseudobasilicale opstand van baksteen. Het dak van middenbeuk en koor is belegd met palmetvormige gebakken tichels. Voorgevel van de middenbeuk geflankeerd door pilasters met onderaan arduinen gedenkplaten (links de weldoeners van de kerk, rechts de stichters der kerk). Portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting, accoladebogig, met een waterlijst toelopend op een zware kruisbloem. Ruim spitsbogig doksaalvenster met ijzeren roeden. Achtkantige dakruiter boven de voorgevel. Zijbeuken van drie traveeën elk gevat onder een zadeldak, haaks tegen de middenbeuk. Rechthoekige transeptarmen van één travee, nauwelijks buiten de lijn van de zijbeuken uitstekend. Koor van één rechte travee met driezijdige sluiting. Alle vensters zijn spitsbogig en bezitten morelen en maaswerk van natuursteen.

Interieur

spitsbogige scheibogen met tenietlopend profiel. Middenbeuk van vier traveeën afgedekt door kruisribgewelven, waarvan de ribben rusten op pilasters met koolbladkapiteel. Analoge afdekking van het smaller koortje. Zijbeuken met houten steekkappen; transeptarmen met houten spitsbogig tongewelf.

Mobilair

Schilderij: "Onze-Lieve-Vrouw onbevlekt ontvangen" (1856). Beelden: Onze-Lieve-Vrouw en Heilige Cornelius.

Meubilair: neogotische altaren en koorbanken; rococo preekstoel; classicistische kerkmeestersbank en tochtportaal.

  • DE POTTER F.-BROECKAERT J., Geschiedenis der stad St.-Nicolaas, Gent, 1881, reeks III, deel 3, Gent, 1879.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15539 (Geraadpleegd op )