erfgoedobject

Hofstede Jan van Bogaert

bouwkundig element
ID
15676
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15676

Beschrijving

Vrij grote boerderij bestaande uit woonhuis en aanhorigheden in los verband, in U-vorm gegroepeerd. Begraasd erf met meidoorn- en hulsthaag aan de straatzijde.

Woonhuis met de voorgevel naar het zuiden gericht. Ruim dubbelhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen). Beluikte rechthoekige vensters met afgeronde bovenhoeken en arduinen lekdrempels. Rechthoekige deur in arduinen omlijsting met neoclassicistisch hoofdgestel en latei met jaartal 1870. Gevel beëindigd op bepleisterde architraafband, baksteenfries en getande kroonlijst. Rechter zijpuntgevel van vier traveeën met muurvlechtingen. Getoogde kelderopeningen. Vensters analoog aan voorgevel, doch getralied (twee eerste blind). Sierlijk houten devotiekapelletje boven eerste travee. Rondboogvenster in de geveltop. In modern smeedwerk is de naam van de hoeve aangebracht, evenals het jaartal 1755 (oudere kern).

Haaks op het woonhuis, ten westen ervan, bakstenen dwarsschuur onder rieten zadeldak met brede overstek (Vlaamse pannen).

Evenwijdig met het woonhuis, ten zuiden ervan, bakstenen stallen onder zadeldak met overstek.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  :

Aanvullende informatie

De schuur ten westen van het woonhuis is niet bewaard.

  • Informatie verkregen van IOED Erfpunt (13 juli 2020).
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hofstede Jan van Bogaert [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15676 (Geraadpleegd op )