erfgoedobject

Brouwerij Verbeeck-Back

bouwkundig element
ID
15760
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15760

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige brouwerij "Verbeeck-Back" in de 19de eeuw opgericht door de familie Van Havermaet, in 1909 door de familie Verbeeck overgenomen en in 1966 stopgezet. Aan de straat gelegen woonhuis uit de jaren 1930 met in de eerste travee inrijpoort naar de achterin gelegen dienstgebouwen, in L-vorm gegroepeerd rond een gekasseide koer en bestaande uit een brouwerijgebouw, koelkamers, kleine ingebouwde mouteest en bottelarij. Onderkelderde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder verschillende zadeldaken. Brouwerijgebouw met afdak op gietijzeren zuiltjes. Twee (vroeger vier) behouden vierkante bakstenen schoorstenen, eertijds verbonden aan de brouwketels. Verwijderde technische infrastructuur die in 1933 volledig gemoderniseerd werd (onder meer installatie van ammoniakkoelsysteem).


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981

Aanvullende informatie

Sinds 2015 zijn de gebouwen opnieuw als brouwerij in gebruik, meer bepaald brouwerij 'Verbeeck-Back-De Cock' (VBDCK). De voorgevel van de woning werd met respect voor de erfgoedwaarde gerestaureerd in 2018. De achterliggende brouwerijgebouwen werden hersteld of herbouwd in functie van de herbestemming. Het naastliggende pand nummer 14 werd gesloopt en vormt een toegang tot de achterliggende brouwerij.

  • Informatie verkregen van IOED Erfpunt (30 maart 2020).
Datum: 16-04-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij Verbeeck-Back [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15760 (Geraadpleegd op 13-06-2021)