Parochiekerk Sint-Pieters

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Temse
Deelgemeente Tielrode
Straat St.-Jozefstraat
Locatie St.-Jozefstraat zonder nummer, Temse (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Temse (actualisaties: 14-05-2007 - 16-05-2007).
  • Adrescontrole Temse (adrescontroles: 09-10-2007 - 09-10-2007).
  • Inventarisatie Temse (geografische inventarisatie: 01-01-1981 - 31-12-1981).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Pieters

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Neogotische bakstenen kerk, volgens gedenksteen in 1906 gebouwd naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert (Gent). Driebeukige kruiskerk met westtoren en polygonaal koor geflankeerd door rechthoekige zijkoortjes van één travee. Basilicaal bakstenen gebouw met schaarse verwerking van natuursteen voor dorpels, druip- en deklijsten en vensterpanelen. Westgevel met spitsboogportaal en dito doksaalvenster. Benedenkerk van vijf traveeën met boven de eerste noordtravee, vierkante toren van vijf geledingen onder ingesnoerde naaldspits. Slanke, dubbele hoeksteunberen, per geleding verjongend. Spitsbogig portaal, vensters, blindnissen en galmgaten; beëindigende spitsboogfries. Zijbeuken met markerende steunberen, drielichtvensters en bakstenen muizetandfries.

Interieur met harstenen zuilen voorzien van achtzijdige sokkel en hogelkapiteel; spitsbogige scheibogen; bakstenen kruisribgewelven met hardstenen ribben.

Mobilair: Neogotische altaren, biechtstoelen, communiebank, koorbanken, lambrizering, preekstoel. Barokaltaren in de kruisbeuk, afkomstig van de voormalige parochiekerk.

Bron: Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.

Auteurs: Demey, Anthony

Datum tekst: 1981

Relaties

maakt deel uit van Tielrode

Tielrode (Temse)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.