erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Pieters

bouwkundig element
ID
15797
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15797

Juridische gevolgen

Beschrijving

Neogotische bakstenen kerk, volgens gedenksteen in 1906 gebouwd naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert (Gent). Driebeukige kruiskerk met westtoren en polygonaal koor geflankeerd door rechthoekige zijkoortjes van één travee. Basilicaal bakstenen gebouw met schaarse verwerking van natuursteen voor dorpels, druip- en deklijsten en vensterpanelen. Westgevel met spitsboogportaal en dito doksaalvenster. Benedenkerk van vijf traveeën met boven de eerste noordtravee, vierkante toren van vijf geledingen onder ingesnoerde naaldspits. Slanke, dubbele hoeksteunberen, per geleding verjongend. Spitsbogig portaal, vensters, blindnissen en galmgaten; beëindigende spitsboogfries. Zijbeuken met markerende steunberen, drielichtvensters en bakstenen muizentandfries.

Interieur met hardstenen zuilen voorzien van achtzijdige sokkel en hogelkapiteel; spitsbogige scheibogen; bakstenen kruisribgewelven met hardstenen ribben.

Mobilair: Neogotische altaren, biechtstoelen, communiebank, koorbanken, lambrisering, preekstoel. Barokaltaren in de kruisbeuk, afkomstig van de voormalige parochiekerk.


Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs :  Demey, Anthony
Datum  : 1981

Aanvullende informatie

Delen van de originele kerkhofmuur en bekroning zijn nog aanwezig langs noordelijke, oostelijke en zuidelijke zijde.

Gedenksteen oorlogsslachtoffers, in voorgevel rechts van de inkom, ingehuldigd in 1989.

  • Informatie verkregen van IOED Erfpunt (19 mei 2020).
Datum: 26-05-2020

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Pieters [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15797 (Geraadpleegd op 22-06-2021)