erfgoedobject

Sint-Jozefkapel

bouwkundig element
ID: 15803   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15803

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Jozefkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Voormalige parochiekerk, gelegen aan de Durmeboorden en omringd door het gedesafecteerde kerkhof, thans ingericht tot ommegang. Toegang tot dit parkje langs een gietijzeren hek tussen vierkante, arduinen stijlen uit de 18de eeuw met spiegels en rocailles op de voorzijde (bekronende vazen verdwenen). Grafstenen uit de 17de eeuw staan rechtop gemetseld tegen een muur, achter het heiligdom.

De parochie wordt voor het eerst vermeld met een eigen kerk in het bezit van de abdij van Lobbes in 868-869. Dit eerste bedehuis werd later meermaals verbouwd tot een gotische kruiskerk. In 1643 wordt het hoogkoor hersteld en twee zijkoren toegevoegd en in 1672 wordt de benedenkerk herbouwd. In 1710 overwelft men de koren. Naar ontwerp van architect L. Bovresse wordt de kerk in 1771 vergroot, hetgeen in 1839-49 nogmaals gebeurt. Door de bouw van een nieuwe kerk in 1904 verliest deze haar parochiale functie en wordt in 1911 ingericht tot een heiligdom ter ere van Sint-Jozef naar ontwerp van architect Hendrik Geirnaert (Gent): enkel de middenbeuk bleef bewaard; het koor, de kruisbeuk en de sacristie werden gesloopt; het portaal werd omgevormd tot altaarruimte en een nieuwe ingang met doksaal werd aan de oostzijde aangebracht. Op 3 april 1913 werd de nieuwe bedevaartplaats ingezegend.

Verkeerd georiënteerde rechthoekige, eenbeukige kapel in renaissancestijl, van zeven traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). Baksteenbouw. Achtkantige houten dakruiter boven de voorpuntgevel; laatstgenoemde is geritmeerd door horizontale en verticale banden van zandsteen. Spiegelbogig portaal in rijk geprofileerde arduinen omlijsting; timpaan met bas-reliëf in pleister; rijk uitgewerkte houten barokke makelaar met jaartal 1672. Zijgevels met segmentboogvensters in arduinen omlijsting. Achterpuntgevel met muurvlechtingen en voormalig rondbogig portaal, thans ingericht tot calvarie (beelden verdwenen).

Goed verlicht rococo-interieur met gedrukt, bepleisterd tongewelf, rustend op een gekornist hoofdgesteld. Travee gemarkeerd door pilasters met rocaille bovenaan.

Mobilair: Preekstoel uit de 17de eeuw.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis der stad St.-Nicolaas, Gent, 1881, reeks III, dl. 4.
  • VAN RAEMDONCK F., Kroniek van Tielrode, Tielrode, 1972-1973.
  • VAN VLIERBERGHE J., Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 49/2,1938, p. 187-189.

Bron     : Demey A. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Sint-Niklaas, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 7N2 (S-T), Brussel - Gent.
Auteurs : Demey, Anthony
Datum  : 1981


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Sint-Jozefkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15803 (Geraadpleegd op 16-06-2019)