Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Malterie Feys-Callewaert
Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Beveren
Straat Bergenstraat
Locatie Bergenstraat 4, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Mouterij- en brouwerijcomplex Het Anker met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-03-2001.

Beschrijving

Voormalig mouterij- en brouwerijcomplex "Het Anker"; "N.V. Feys", "Malterie Feys-Callewaert" volgens opschriften. Familiebedrijf gesticht in 1890 en gegroeid uit een zoutziederij die bestaan heeft tot begin 20ste eeuw. Het bierbrouwen was oorspronkelijk de voornaamste bedrijvigheid. Vanaf circa 1906 neemt ook de mouterij een belangrijke plaats in. Buiten werking sedert de jaren 1960. Thans deels gebruikt als drankenopslagplaats. Inplanting loodrecht op de straat en links van het voormalig brouwershuis (nummer 2) waarvan het gescheiden wordt door middel van een gekasseid straatje.

Straatgevel; koetspoorttravee als bij herenhuis nummer 2. Haaks aansluitende mouterij. Oudste gedeelte met twee beuken onder aanleunende zadeldaken, gedomineerd door twee mouteesten met windvaan; jaartal 1898 aangegeven door middel van witbeschilderde baksteenkoppen. Verankerde, gele baksteenbouw. De rest van het complex met onderkelderde lijstgevel is gedateerd 1912 door middel van rode baksteenkoppen. Gevelaflijning door middel van getrapt baksteenfries; getoogde muuropeningen onder strek en druiplijst (tussen verdiepingen). Achterliggende, ronde fabrieksschoorsteen.

Rechts, recenter brouwerijgedeelte van circa 1940. Rechts aanleunend overblijfsel van gebouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw onder zadeldak met rechts dakschild; halfronde muuropeningen op de halve verdieping.

Binnenconstructie van oudste gedeelte: twee bierkelders onder ijzeren I-balken, rustend op gietijzeren zuiltjes. Verdwenen technische installatie (?).

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bergenstraat

Bergenstraat (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.