erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
15891
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15891

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rondom deels onverhard, deels gekasseid erf. Ten westen, weide afgezet met doornhaag waarin 18de-eeuwse (?) grenssteen voor dwarsschuur gelegen op de Franse grens. Ten noorden, boerenhuis met twee opkamertraveeën + vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), gedateerd 1878 door middel van baksteenkoppen in linkerzijgevel. Overstekende dakrand op houten modillons en hanggoot. Verankerde, rode baksteenbouw. Oudere muurgedeelten van gele bakstenen bij de opkamer en een gedeelte van de onderkelderde linker zijpuntgevel wijzen vermoedelijk op 18de-eeuwse kern. Rechthoekige vensters (20ste eeuw); rolluikkasten bij de opkamer. Getoogde deur.

Ten oosten, haaks aanleunende onbelangrijke stalvleugel. Ten westen, vermelde dwarsschuur onder zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, stro, golfplaten) met kleivorst en overstekende dakrand (mechanische pannen) op houten modillons. Oude 18de-eeuwse kern. Horizontale plankenbeschieting op bakstenen voeling; sporen van stijl- en regelwerk met lemen vullingen; versteende gedeelten. Zijgevels met plankenbeschieting. Binnenin, deels vernieuwd krukgebint naast ankerbalkgebint voor wagenhuis en tas; door middel van kerfsneetechniek aangebracht jaartal MDLIV op herbruikte (?) balk.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15891 (Geraadpleegd op )