erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 15897   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15897

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom deels gekasseid en begraasd, deels gebetonneerd erf met centrale vaalt.

Ten noordwesten, boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. Eén bouwlaag met twee staltraveeën links + woongedeelte van vijf traveeën en rechts twee opkamertraveeën onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, mechanische pannen) met kort overstekende dakrand en hanggoot. In kern opklimmend tot 1653 volgens jaartal in kerfsneetechniek op moerbalk in huiskamer; voorts, jaarankers 1771 in rechter zijgevel. Aanpassingen in 19de en 20ste eeuw. Gecementeerde erfgevel met schijnvoegen. Nieuwe muuropeningen, behalve bewaarde, rechthoekige opkamervensters; beluikte en getraliede kozijnen met kleine roedeverdeling. Soortgelijke achtergevel met bijbouw en gesloten opkamergedeelte. Rechter zijgevel; deels verlaagd aandak, zie behouden muurvlechtingen en schouderstukken. Rechthoekige kelderopening met kozijn gevat in getoogde omlijsting. Beluikt zoldervenster. Rechts, nieuw haaks aanbouwsel.

Ten westen, sterk aangepast stalgebouw onder mank zadeldak (nok loodrecht op het boerenhuis, mechanische pannen).

Ten zuidoosten, grotendeels versteende dwarsschuur onder zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis, golfplaten, mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. In kern opklimmend tot het vierde kwart van de 18de eeuw volgens oudste jaartal 1778 in kerfsneetechniek op houten bebording van tasruimte. Resten van horizontale plankenbeschieting. Binnenin, sporen van stijl- en regelwerk met lemen vullingen; krukgebint van vijf traveeën.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15897 (Geraadpleegd op 26-10-2020)