erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID: 15908   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15908

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen rondom deels gebetonneerd, deels gekasseid erf; ommuurde vaalt en bakstenen stoepen. Ten noordoosten, met abelen en knotwilgen afgezoomde rest van omwalling. Ten westen, verharde erfoprit met hek geflankeerd door knotwilgen aan straatzijde.

Ten noorden, 18de-eeuws boerenhuis aanleunend bij het langgestrekte type. Een bouwlaag met links wagenhuis + woongedeelte van een opkamertravee links en drie traveeën + twee staltraveeën rechts onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons en schoorstukken. Wagenhuisgedeelte met horizontale plankenbeschieting; laadvenster. Woongedeelte van witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen voeling; uitstekende ankerbalken. Rechthoekige kelderopening onder de opkamer. Beluikte rechthoekige kozijnvensters met kleine roedeverdeling en schuiframen, behalve opkamervenster; geprofileerde wisseldorpel bij venster links van de deur. Rechthoekige kozijndeur met smal bovenlicht en bordes. Recent versteend stalgedeelte rechts. Gesloten achtergevel met aanbouwsels.

Ten zuiden, kleine 19de-eeuwse stal onder zadeldak (nok parallel aan het boerenhuis, golfplaten). Stijl- en regelwerk met horizontale plankenbeschieting. Recente aanbouwsels.

Ten oosten, versteend dwarsschuurtje (nok loodrecht op het boerenhuis); jaartal 1730 in kerfsneetechniek op stuk van voormalige schuurbalk, thans deurlatei in aanbouwsel rechts.


Bron     : Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Delepiere, Anne Marie, Lion, Mimi
Datum  : 1982


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/15908 (Geraadpleegd op 09-07-2020)