Hoeve 't Kasteelhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Beveren
Straat Roesbruggestraat
Locatie Roesbruggestraat 56, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve 't Kasteelhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve 't Kasteelhof

Deze bescherming is geldig sinds 20-01-2003.

Beschrijving

't Kasteelhof, volgens opschrift. Benaming vermoedelijk verwijzend naar voormalig omgracht kasteel zie Sanderus (1641-1644).

Nog deels omwalde hoeve met losse, lage bestanddelen onder zadeldaken rondom deels begrind, deels gekasseid erf. Ten noorden achter het boerenhuis, met knotwilgen afgezoomd overblijfsel van de omwalling. Zou oorspronkelijk dubbel omwald zijn geweest volgens de bewoners.

Ten noorden boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen) met overstekende dakrand op houten modillons. In kern opklimmend tot 1594, zie interieur met merkwaardige geprofileerde balkslof met jaarcartouche en wapenschild; voorts, kelder met kruisgewelven van bepleisterde en witgekalkte bakstenen van groot formaat rustend op natuurstenen pijler (verhoogde vloer). Andere verwijzingen naar oude eind 16de-eeuwse kern. Natuurstenen sokkel. Achtergevel; twee rechthoekige linker kelderopeningen gevat in korfboogomlijsting met kwartbolbeloop, resten van blinde nissen met kwartbolbeloop op geprofileerde neuten en afzaat. Onderkelderde rechtse zijgevel; linker kelderopening idem achtergevel, gecanneleerde linkse pilaster, twee rechthoekige opkamervensters (bewaard houten kruiskozijn) in geprofileerde tudorboogomlijsting met afzaat en boogveld versierd met dambordpatroon. Voorts sterk aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Witgekalkte erfgevel; rechthoekige muuropeningen met kozijn, onder meer beluikte vensters, echter recent venster rechts. Achtergevel; rechthoekige vensters met kozijn en rolluikkasten links. Linkse zijgevel met muurvlechtingen; lager aanbouwsel onder lessenaarsdak.

Ten westen, haaks tegen het boerenhuis aanleunende stal (19de eeuw) onder zadeldak (golfplaten).

Ten zuiden, grote dwarsschuur met rechts stalgedeelte onder licht gebogen zadeldak (mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 19de eeuw (?); overstekende dakrand op houten modillons. Stijlen met horizontale plankenbeschieting op witgekalkte bakstenen voeting. Asemgaten.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Datum tekst: 1982

Aanvullende informatie

Het beschermingsbesluit beschrijft de dwarsschuur als 18de-eeuws in plaats van 19de-eeuws.

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW002242, Hoeve het Kasteelhof (S.N., 2003).

Hermans, Johanna (15-10-2015 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Beveren (- IJzer)

Beveren (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.