Parochiekerk Sint-Audomarus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Beveren
Straat St.-Brigidaplein
Locatie St.-Brigidaplein 1, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Audomarus

Deze bescherming is geldig sinds 20-02-1939.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Audomarus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Parochiekerk Sint-Audomarus Georiënteerde kerk. Omringend kerkhof ten zuiden en Z.W.; afgezoomd met hoge bomenrij en laag ommuurd aan straatzijde. Vlak polderlandschap achter de kerk. Ten westen, gekasseide kerktoegang.

Gotische hallekerk uit XV; aangepast circa 1761; algemene herstellingswerken circa 1888 onder leiding van L. Tulpinck (Brugge); restauratiewerken (onder meer torenuurwerk, daken en goten, schilderwerken) onder leiding van architect P. Pauwels (Kortrijk) in 1968-1969 en 1971-1972.

De plattegrond ontvouwt een midden- en twee zijbeuken van vier traveeën, een transept met transeptarmen van één travee, een koor en twee zijkoren van twee rechte traveeën en driezijdige koorsluiting; een kruisingtoren. O.-sacristie haaks aanleunend tegen hoofdkoorsluiting. Gele baksteenbouw met herbruikte ijzerzandsteen van de vroegere romaanse kerk voor centrale W.gevel en onderbouw van overige gevels. Afdekking door middel van zadeldaken (leien).

Drie W.tuitgevels gemarkeerd door steunberen met versnijdingen en bekronend pinakel. Centrale gevel: korfboogportaal verdiept in geprofileerde spitsboogomlijsting met door middel van hogers versierde druiplijst, en geflankeerd door kleine steunberen uitlopend op pinakel. Erboven, spitsboogvenster (drielicht) met traceerwerk (o.m. visblaasmotief) verdiept in soortgelijke omlijsting met geprofileerd beloop, afzaat en druiplijst bezet met hogers.

N.- en Z.gevel, en koren geritmeerd door middel van soortgelijke spitsboogvensters (vierlichten bij transeptgevels) met tussenliggende steunberen. In derde rechte travee van Z. zijkoor, getoogde nis met afzaat. Transeptpuntgevels versierd met topstuk en hogers, geflankeerd door twee steunberen (linker steunbeer van Z.transeptgevel is eigenlijk traptoren) met pinakelvormige bekroning en versnijding uitlopend op pinakel; dichtgemetseld portaal, vermoedelijk voormalige uitvaartdeur, verdiept in geprofileerde spitsboogomlijsting met druiplijst. Merkwaardige kruisingtoren: zware vierkante toren van drie geledingen gestut door middel van ten opzichte van elkaar gestelde hoeksteunberen met drie pinakelvormige versnijdingen, uitgezonderd de Z.W.hoek met traptoren. Per geleding respectievelijk oculus, korfboognis (klein tweelicht) en spitsboogvormige galmgaten; druiplijsten met hogers. Gesloten borstwering met gekoppelde rondboognisjes. Gedrongen spitsbekroning aangebracht na 1779.

Sober, witbepleisterd (1971-1972) interieur. Spitsboogvormige scheibogen op natuurstenen zuilen met achtzijdige sokkel en bladkapiteel; bundelpijlers bij kruising; ronde pijlers op achtzijdige sokkel met soortgelijk kapiteel in het koor. In transept, vensters in meer uitgewerkte omlijsting onder meer druiplijst versierd met hogers en eindigend op hoofdjes; nog bewaarde gedeelten van geprofileerde kroonlijst met bloemmotief en hoofdje. Houten tongewelf waarvan drie gordelbogen rusten op mannenkoppen; uitgezonderd kruising met bakstenen kruisribgewelf. Knik in transeptscheibogen tussen zij koren en zijbeuken wijst vermoedelijk op aanpassingswerken van ca. 1761.

Mobilair: "Christus in de Hof van Olijven door engel getroost" (doek), eind XVII-begin XVIII, in rechter zijbeuk. Beeld "Heilige Eligius van Noyon", begin XVIII.

Neogotische altaren en preekstoel, eind XIXXXa. Kerkmeestersbank, lambrizering, twee biechtstoelen en doopkapel van mahoniehout, uit XVIIId; laatst genoemde met marmeren doopvont van circa 1761. Orgel uit eind XVIII-begin XIX. Reliekhouder van Heilige Audomarus (gepolychromeerd en verguld hout), eind XVII-begin XVIII.

  • DEVOS-STOCKMAN A., ROOSE-MEIER B., VERSCHRAEGEN H., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen. Provincie West-Vlaanderen. Kanton Veurne, Brussel, 1975, pagina's 43-46.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van St.-Brigidaplein

St.-Brigidaplein (Alveringem)

is gerelateerd aan Belgische militaire graven op kerkhof

St.-Brigidaplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Beveren-IJzer Churchyard

St.-Brigidaplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Gedenkzuil militaire en burgerlijke doden

St.-Brigidaplein zonder nummer, Alveringem (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.