Afspanning De drie ridders - Weegschede

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Alveringem
Deelgemeente Gijverinkhove
Straat Weegschede
Locatie Weegschede 1, Alveringem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Alveringem (actualisaties: 01-08-2008 - 31-08-2008).
  • Adrescontrole Alveringem (adrescontroles: 01-11-2007 - 30-11-2007).
  • Inventarisatie Alveringem (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Afspanning De drie ridders - Weegschede

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Nr. 1. Oude afspanning z.g. .De drie ridders - Weegschede" (cf. opschrift) naar middeleeuwse legende van drie gebroeders ridders die hier zouden geleefd hebben en afscheid van elkaar namen. Voor hun vertrek liet elk een kapel bouwen op de weg waarlangs hij vertrok cf. Bellestraat, z.g. .Kattekapel"; Gijverinkhovestraat, kapel z.g. .O.-L.Vrouw van de drie boompjes"; de derde kapel zou zich in de Jokweg bevonden hebben.

T.o.v. de rooilijn inspringend hoekhuis met geasfalteerde parking ervoor. Breedhuis met oude kern uit XVIII b-c. Nieuwe straatgevel (XXc) van zes trav. en één bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen); twee nienwe klimmende dakkapellen. De oorspronkelijke gevelordonnantie (vlg. binnenin, foto van toestand voor verbouwing) telde twee l.opkamertrav. Witgekalkte achtergevel op gepikte plint, met r.opkamertrav. Beluikte, rechth. vensters en deur; kozijnen. L.zijgevel met aandak en muurvlechtingen; sporen van witkalking en gepikte plint.

Interieur: gelagzaal met schouwbekleding bestaande uit tegels met leeuwenmotief.

Achter de afspanning, dwarsschuurtje met horizontale plankenbeschieting onder zadeldak (n // herberg, Vlaamse pannen) met overstekende dakrand op houten modillons, uit XIX A. Andere aanhorigheden zonder noemenswaardigheden.

Bron: Delepiere A.-M. & Lion M. met medewerking van Huys M. 1982: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Veurne, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 8N, Brussel - Gent.

Auteurs: Delepiere, Anne Marie & Lion, Mimi

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gijverinkhove

Gijverinkhove (Alveringem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.